• Jeg har inntrykk av at mange foreldre ikke har fått tilstrekkelig informasjon om obduksjonen. De tror at barnet er begravet med alle organer, mens hjernen ligger igjen på sykehuset.

Det sier Tove Laberg Kristoffersen, styreleder i Landsforeningen til støtte ved krybbedød.Hun presiserer at leger har plikt til å gi utfyllende informasjon om obduksjon hvis pårørende spør. De siste årene har landsforeningen mottatt flere henvendelser angående obduksjon av spedbarn, og har brukt mye tid på å spre informasjon blant leger og sykepleiere.— Landsforeningen har laget en egen informasjonsperm om krybbedød som ligger på alle norske sykehus. I 1998 ble kapittelet om obduksjon revidert for å kvalitetssikre informasjonen som blir gitt til pårørende.Denne permen er også plassert på Haukeland sykehus. Hadde legene slått opp i den reviderte utgaven kunne obduksjonstabben vært unngått.- Det kan virke som permen står og støver ned på en del sykehus.- Hva synes du om praksisen om at foreldre tilbys hjernen ettersendt flere måneder etter begravelsen?- Jeg synes det er riktig at foreldre får valget. Spørsmålet må imidlertid tas opp på en måte som ikke virker støtende, sier Laberg Kristoffersen.