— Jeg vet ikke hva jeg er tiltalt for. Jeg har ikke fått lese papirene. Jeg har ikke fått uttale meg til fylkesstyret, slik jeg ble lovet, sier Arvid Blommedal.

— Vi er blitt utsatt for forhåndsdømming fra fylkeslederens side, som før prosessen startet uttalte at vi burde suspenderes. Arne Sortevik er dessuten dundrende inhabil til å forberede denne saken for fylkesstyret i og med at han selv har samarbeidet med Terje Sørensen, sier Arnulf Svanevik.

Blommedal har konsekvent unnlatt å uttale seg om sakene som har versert rundt hans person de siste månedene. Heller ikke nå ønsker han å gå i detaljer omkring hvem han har samarbeidet med.

— Jeg vil nå avvente sentralstyrets behandling av saken. Der regner jeg med jeg får anledning til å fortelle det jeg vet, og jeg har mye å fortelle.

— Hva da?

— Dette skal sentralstyret få høre, men jeg har mye å fortelle, gjentar Blommedal.

Blant de forhold Blommedal trolig vet en del om, er Arne Sorteviks kontakt med Terje Sørensen før han ble nominert på annenplass på stortingslisten vinteren 2001. Blommedal ble kjøpt fri for å hjelpe Sortevik, og skal kjenne til detaljer omkring denne kontakten som Terje Sørensens hevder var meget omfattende.