Det kom frem da de rettssakyndige forklarte seg i Nordhordland tingrett i dag. Jan Øystein Berle og Erik Rønneberg Hauge mener tiltalte bør behandles på institusjon i lang tid fremover.

— Han blir ikke ferdig med fortiden, sa Berle.

- Frykten er reell

Han viste til at tiltalte ble tvangsinnlagt i 2006 og forut for drapet bar han fortsatt nag til mor og søster for at han ble tvangsinnlagt.

— Han dveler ved fortiden og kommer ikke over tvangsinnleggelsen. Dessuten er han opphengt ikarakterbokenfra 5. klasse. Jeg vet ikke hva som står der, men hanantyder at det er noe med en medelev. Det erillevarslende at han er opptatt av karakterboken. Jeg liker det ikke, sa Berle.

Da bistandsadvokaten spurte om søskenenes frykt for broren er reell, svarte de sakkyndige bekreftende.De utelukker ikke at han kan være farlig for omgivelsene og mener tiltalte bør behandles på institusjon i lang tid fremover.

— Frykten er reell, men det spørs jo om faren er reell.

Begge to konkluderer med at tiltalte er schizofren og var psykotisk da han drepte moren.

— Han drepte sin beste støttespiller

— Han drepte sin beste støttespiller og har ingen kjente venner. Han har søsken som er redd ham.

Det sa aktor Erik Stolt-Nielsen i sin prosedyre i Nordhordland tingrett.

Aktor legger ned påstand om atmannen som drepte moren på Askøy i fjor må idømmes tvunget psykisk helsevern.

— Frem til drapet er det dokumentert at helsevesenet ikke klarte å følge ham opp.Stolt-Nielsen la vekt på at tiltalte sluttet å ta medisiner.

— Hvem skal følge ham opp? Han har ingen venner og han drepte sin beste støttespiller.

Aktor sa dette om drapshandlingen:

— Dette er ingen impulshandling, men han har grunnet over det i lengre tid. Han slo henne ned, går til skuffen og henter kniven. Han venter til hun dør. Det var en handling med massiv voldsutøvelse.

De sakkyndige slo tidligere fast at tiltalte bør behandles på institusjon i lang tid fremover.

- Vanskelig å se

Forskjellen mellom dom på tvungen psykisk helsevern ogadministrativt helsevern ligger i atpåtalemyndigheten skal varsles dersomman foretar endringer i behandlingsopplegget når det er idømt tvungen psykiskhelsevern.

— Jeg tror vi skal ha en ytre kontroll avbehandlingsopplegget i denne saken.Tiltalte er behandlingsvegrende oghans symptomer er vanskelig å se. Vi trenger kontinuerlig behandling, utenmulighet for at helsevesenet kan trappe ned behandlingen uten atpåtalemyndigheten er informert, sa Stolt-Nielsen og la ned påstand om attiltalte idømmes tvungen psykisk helsevern.

drap02_m7935997dk12b23af7675km8000.jpg
EIRIK BREKKE