I løpet av helgen forsvant Nedre Demmevatn øverst i Simadalen i Eidfjord. Plutselig var innsjøen ved Hardangerjøkulen helt tom.

Av frykt for at vannet hadde samlet seg opp under brearmen Rembedalskåka, og plutselig kunne sprenge seg ut, ble turstien i fjellsiden nedenfor sperret inntil videre.

Nå har eksperter undersøkt området, og konkludert med at det er trygt.

— Det er ingen fare lenger, og vi har fjernet skiltene vi satte opp, sier Vidar Riber, sjef i Statkrafts kraftverkgruppe i Hardanger.

Har rent ned fjellsiden

Forklaringen er, som Statkraft mistenkte tirsdag, at vannet har rent sakte, men sikkert under brearmen og samlet seg opp i Rembedalsvatnet, som ligger lenger nede i dalen.

— Vi var der oppe med en glasiolog fra NVE i går ettermiddag og gjorde grundigere undersøkelser, og er helt sikre på at det ikke er vann igjen under isen, sier Riber.

HULL: Isen har fungert som en naturlig demning mot innsjøen. Nå er det et hull under isen der vannet har tatt veien.
KJETIL SOLBERG

De har sjekket vannføringen i elven ned fra Demmevatn og vannstanden i Rembedalsvatnet.

— Da så vi at dette hang sammen, og konkluderte med at vannet har passert brearmen, sier Riber.

Trolig er det den varme sommeren som har gjort isen tynnere, slik at vannet kunne bryte seg vei. Der brearmen Rembedalskåka normalt danner en naturlig en demning for Demmevatnet, er det nå et stort hull.

Vet ikke når innsjøen er tilbake

Tidligere, da vannstanden i Nedre Demmevatn var mye høyere, kunne det ofte komme et jøkulhlaup. En slik plutselig flom fra en bredemt innsjø var lenge en stor trussel for Simadalen.

To avløpstunneler, som ble sprengt ut for å senke vannstanden i Demmevatnet permanent, satte en stopper for de årlige flommene.

Når innsjøen kommer tilbake, er ikke godt å si.

— Det blir spennende å se om det fyller seg opp i høst eller om vi må vente til våren, sier Riber.