44-åringens forsvarer, Per Magne Kristiansen, sier til btv:

— Min klient har fortalt hvor våpenet er. Det har jeg formidlet videre til politiet.

44-åringen har ikke forklart seg til politiet.

— Tilstanden til den siktede er slik at det er best for oppklaringen av saken å vente med forklaringen inntil han er slik at han kan avgi en god og fornuftig forklaring.