På midten av 1970-årene og begynnelsen av 80-årene reiste nesten hver tredje nordmann på påskeferie.

Men Statistisk sentralbyrås siste undersøkelse, med tall fra 1998, viser at påskeferien har mistet mye av sin betydning. I hvert fall i forhold til hvor mange som faktisk reiser bort i ferien.

Nesten 430.000 nordmenn i alderen 16-79 år reiste på påskeferie i 1998, men det er store regionale forskjeller, og vestlendingene er blant dem som reiser minst.

Kun én av ti vestlendinger reiste bort i påskeferien i 1998, og selv om tallene endrer seg noe fra år til år, er det lite trolig at det er et vesentlig høyere antall som velger å reise bort denne påsken.