En undersøkelse foretatt av Sentio, på oppdrag fra Nationen, viser at det er store forskjeller fra landsdel til landsdel når det gjelder hvor urolige nordmenn er for å miste jobben.

I Oslo og Akershus svarer 12,8 prosent at de er redde for å miste jobben. Folk i hovedstadsområdet er over tre ganger mer bekymret enn på Vestlandet, der tilsvarende prosent er 4,2.

I det øvrige Østlandsområdet svarer 9,3 prosent av de spurte at de er urolig for å miste jobben. I Midt-Norge og Sørlandet er andelen 5,3 prosent, og i Nord-Norge 4,7 prosent.

Størst utslag i byene

– Det er de store byene som alltid får størst utslag, selv om det ikke pleier å ligge så høyt som nå, sier Ellen Stensrud, førstesekretær i LO.

Hun påpeker at det er området rundt Oslo og Akershus som først får nye jobber, og som merker det først når tidene blir dårligere.

Totalt for hele landet er det 7,9 prosent som svarer at de er redde for å miste jobben. Frykten er størst i privat sektor, med 13,6 prosent, mens i offentlig sektor er det 5,6 prosent som svarer bekreftende.