Fra nyttårsfeiringen 2002/03 til 2005/06 er 73 hordalendinger blitt skadet av fyrverkeri. I Rogaland er tallet hele 95. De to nabofylkene peker seg dermed ut som de desidert mest skadeutsatte, viser ferske tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

I samme periode er det registrert 19 branner eller andre materielle skader som følge av fyrverkeri i Hordaland.

Lager «bomber»

Under den forrige nyttårsfeiringen ble 22 personer skadet av fyrverkeri i fylket. Året før var det 16 skader. Økningen kom til tross for prøveprosjektet som begrenset salget av fyrverkeri til to dager.

— Vi synes dette er bekymringsfullt, og det stemmer at Hordaland og Rogaland er de verste fylkene. Fra brannvesen, politi og kommuner har vi fått inn rapporter om mye uvettig bruk, sier avdelingsleder Siri Hagehaugen i DSB. Hun gir følgende eksempler:

— Ungdom skyter raketter mot hverandre og forbipasserende. Vi har også hørt om tilfeller der unge mennesker har plukket fra hverandre raketter for å samle sprengstoffet til en stor «bombe». Da sier det seg selv at konsekvensene bli store hvis det går galt.

- Gleden må tilbake

Direktoratet mener det er på høy tid å gjøre noe for å begrense antallet ulykker og branner i forbindelse med fyrverkeri. Og nå har de fått klarsignal fra Justisdepartementet. I disse dager settes det ned et utvalg som har mandat å foreslå tiltak. Et resultat kan bli totalforbud mot fyrverkeri allerede neste nyttår.

— Utvalget skal levere sin innstilling innen 29. september. Oppdraget kommer fra Justisdepartementet, og hensikten er å hindre flere skader. Vi må bringe gleden tilbake i nyttårsfeiringen, sier Hagehaugen.

Hun bekrefter at et lovforbud er aktuelt tiltak. I tillegg kan foreldre gjøres ansvarlig for ulykker barna er utsatt for. Nesten halvparten av de skadde er under 18 år, til tross for aldersgrensen.

- Vellykket prøveordning

Brannsjef Helge Eidsnes mener prøveordningen med å begrense salget til to dager var vellykket, selv om antallet skader økte.

— Det blir feil å koble dette. Formålet med prøveordningen var å få stanset misbruk av fyrverkeri i romjulen. Før startet dette misbruket tredje juledag, nå var det ingen registrerte hendelser i romjulen. Fra vår side har dette vært en suksess, sier han.