Bare fem prosent av respondentene fra Vestlandet i undersøkelsen til Norsk Gjenvinning svarer at de ikke er interessert i kildesortering, og hele 63 prosent etterspør bedre tilrettelegging: De vil kildesortere dersom de kan kaste dette avfallet samme sted som de kaster restavfall.

— Så lenge ikke tilbudet er der, havner alt i restavfallet, bekrefter Arvid Hvarnes, driftssjef for husholdningsrenovasjon i Norsk Gjenvinning.

Helt uenig

Juli er årets største feriemåned og mange hyttekommuner mangedobler i disse dager sitt innbyggertall. Når vi andre tar ferie er det desto mer å gjøre for renovasjonsarbeidere mange steder i landet. Hver av oss kaster i gjennomsnitt over 35 kilo avfall i måneden, men det står ofte dårlig til med kildesorteringen når vi er på hytteferie, viser en undersøkelse gjennomført av YouGov på oppdrag fra Norsk Gjenvinning.

— Jeg vil påstå at dette er en påstand. Vi opplever ikke at vestlendiger lar være å kildesortere når de er på ferie, sier konstituert kommunikasjonsjef ved BIR AS, Mette Nygård Havre.

BIR mener tallene fra undersøkelsen er tilfeldig.

— De fleste tar med seg gode vaner om resirkulering når de er på ferie, hevde informasjonskonulent Tina Skudal ved BIR AS.

Verst i vest

Undersøkelsen viser at det er betydelige geografiske forskjeller i sorteringsgrad. Mens tre av ti hytteferierende vestlendinger hiver alt avfallet i samme dunk, gjør under to av ti fra Trøndelag og Nord-Norge det samme. Vestlendingene som ikke hiver alt samme sted, sorterer i tillegg avfallet i klart færre enheter enn befolkningen lenger nord.

— Folk bruker hyttene sine mer enn tidligere, blant annet fordi standarden har økt. Da er det desto viktigere at det blir tilrettelagt for sortering også der det er mest hytter, og at folk bruker det tilbudet som er, sier Hvarnes.

— Nå må vi ikke glemme at det kan være tilreisende turister som også benytter muligheten til å kvitte seg med boss når de ser en anledning, sier Skudal.

Samtidig opplever han at det absolutt går riktig vei: – Vi får mer og mer sortering, og det er blitt bra mange steder, sier han.

Tre av ti kaster alle typer avfall i samme dunk og 43 prosent kaster panteflasker i bosset.

Skylder på turister

— Av erfaring har vestlendiger med seg de gode vanene i ferien også, sier Nygård Havre.

— Mange er flinke til å sortere i matavfall, papir og restavfall. Men det er helt klart noen som blåser i sortering på ferie - de gjør det som er mest lettvint, sier Hvarnes

Hyttefolket ber om sortering

Ifølge Statistisk sentralbyrå reiser halvparten av oss på ferie i juli eller august, og over halvparten reiser innad i Norge. Mange av dem ferierer i én av landets nesten 400 000 fritidsbygninger. Hver fjerde nordmann har i dag tilgang til hytte eller fritidsbolig, ifølge Østlandsforskning.

Hvarnes forteller at mange av hyttefolk ønsker å ta mer hensyn til naturen.

— Det er mange som etterspør mulighet for å sortere. Folk er generelt opptatt av det, men mange steder mangler det tilrettelegging. Det er vel opp til kommunene, sier han.

— Men hvis folk virkelig forsøpler slik om sommeren vil jeg si at det ikke finnes noen god grunn til å la være å kildesortere, sier Skudal.