11 prosent av de spurte i hovedstaden har kjøpt gjenstander de tror kan være stjålet, mens hele 97 prosent av vestlendingene svarte at de ikke ville vurdert å kjøpe tyvegods.

Det viser resultatene av en telefonundersøkelse blant 1000 mennesker gjennomført av Norsk Statistikk på oppdrag fra boligalarmselskapet Securitas Aroundio.

For landet totalt kommer det frem at 27 prosent av de spurte — og 39 prosent av alle menn - har blitt tilbudt å kjøpe gjenstander de tror kan ha vært stjålet.

29 prosent svarte at de faktisk kjenner noen som har kjøpt tyvegods. I aldersgruppen under 30 år kjente hele 50 prosent noen som har kjøpt tyvegods.