TORGEIR NORLING

ROY HILMAR SVENDSEN

Vi kjører stamveien E16 fra Bergen mot Oslo. Voss er passert og vi har for lengst gitt sluttet å telle tunneler. Trafikken flyter og vi undrer oss over hvor mange milliarder kroner det har kostet å bore seg gjennom alle disse fjellene.

Vi nærmer oss Gudvangen. Et skilt varsler smal vei, og anbefalt hastighet på 40 kilometer i timen. Nøyaktig på grensen mellom Hordaland og Sogn og Fjordane renner en liten elv. Broen er så smal at to store kjøretøy ikke kan passere samtidig.

Mange dødsfeller

I Jølster var det tirsdag mest sannsynlig et øyeblikks uoppmerksomhet i en tilsvarende situasjon som kostet en tysk fører av en motorsykkel livet. Bilen foran stoppet brått foran en smal bro for å gi plass til en møtende buss. Etter å ha dundret inn i bilen ble motorsyklisten kastet rett i fronten på bussen, og døde momentant.

Aage Aase, fylkessekretær for Trygg Trafikk i Hordaland forteller at tilsvarende trafikkfeller finnes overalt på Vestlandet. Selv om veien virker tilsynelatende bra, vet man aldri hva som venter rundt neste sving.

— Når du har partier med veldig god standard så blir farten høy, og så klarer ikke folk å omstille seg til de dårligere partiene, sier han.

Ikke nok penger

Eva Solvi, fungerende regionveisjef for Vestlandet, forteller at årsaken til store standardforskjeller på en og samme strekning skyldes at pengene ikke rekker til å utbedre hele strekninger.

— Utbygginger har en viss økonomisk ramme. Da har man ofte fått utbedret bare deler av veien, sier hun men er oppmerksom på at denne politikken har skapt flere farlige trafikkfeller og forteller at veimyndighetene har tatt konsekvensen av dette. Nå blir det satset på å utbedre hele veistrekninger.

— Vi begynner å lage disse strekningsvise planene, men hvor hurtig vi får de realisert er avhengig av bevilgningene, sier hun.

Nestenulykker

Så inntil videre er det ikke bare tunneler vi kan telle på Vestlandet. Det er også gode muligheter til å telle nestenulykker. Ifølge Trygg Trafikk sliter nesten hver eneste kommune i Hordaland med veistrekninger som er altfor smale.

Riksveg 7 fra Norheimsund til Granvin er en av de mest belastete. Flere steder ser vi en grei tofeltsvei plutselig gå over i ett smalt felt. Bremsespor vitner om at her har det ofte har vært nære på.

— Standard, hvilken standard? svarer bussjåfør Øystein Taule når vi spør hva han mener om veistandarden langs fjordruten.

Bussen er full av engelske turister og har stoppet på en rasteplass. - Dette er forferdelig dårlige greier. Her må vi være forberedt på alt, legger han til.

På den samme rasteplass står de polske bilturistene Zygmont og Ewa Fivtek.

— Vi tar det veldig rolig, sier Zygmont, og forteller at han tidligere har vært på bilferie over stort sett hele Europa.

— Har dere kjørt på mer utfordrende veier?

— Nei, veinettet i alpene var mye bedre sier han etter en stund.

Ewa tenker.

— Italia. På vestsiden av Italia. Der var veien minst like ille, skyter hun inn.

Står stille

Ved broen på grensen mellom Hordaland og Sogn og Fjordane har det ifølge politiet på Voss vært en del reale smeller, men ingen virkelig alvorlige ulykker.

Vi stanser - og venter på en «situasjon». Etter fem minutter kommer en lastebil. Den blir fulgt av en minibuss og et stort vogntog. I motgående kjørefelt bråstanser en personbil. Det gjør også neste bil og de tre tysk registrerte motorsyklene. I noen sekunder står trafikken - før lastebilen tar seg over.

Denne gangen gikk alt bra ...

RIKSVEI 7: Like før Ålvik er dette er standarden på deler av turistveien og riksveien gjennom Hardanger. <p/>FOTO: KNUT STRAND
E 16, STAMVEI: Plutselig blir god vei smal på broen mellom to fylker, er et potensielt ulykkespunkt, mener fagfolk.<p/>FOTO: KNUT STRAND