Svaret får du når vatn frå Årdal, Luster og Meland kommunar skal forsvare landsdelens ære i drikkevatn-NM 6. mai.

Etter at vassverk frå meir enn 60 norske kommunar no har kniva seg gjennom fire regionale konkurransar, er 14 kommunale vassverk frå heile Norge klar for stor finale i mai. Blant desse er to vassverk frå Indre Sogn og eitt frå Hordaland.

Kåringa skjer på messa Miljø & Tek-nikk/Kommunalteknikk 2003 i Lillestrøm, og eit ekspertpanel av folk frå vinmonopolet, næringsmiddelindustrien, den gastronomiske pressa og forbrukarane skal høgtideleg vurdere utsjånad, lukt og smak på drikkevatnet. Best er truleg det vatnet som har minst av alt dette. Uansett er drikkevatn vårt desidert viktigaste næringsmiddel, og springvatnet kostar ein promillle av flaskevatnet du får kjøpt i butikken. Og ikkje minst kan vinnaren marknadsføre sitt produkt som Norges beste drikkevatn.