Tanken bak prosjektet var å gjøre regionen til en maktfaktor som kunne utfordre sentralmakten i Norge, men behandlingen i fylkestingene ble nedslående for Vestlandsregionens forkjempere. Verken Hordaland, Sogn og Fjordane, Rogaland eller Møre og Romsdal syntes noe særlig om planene.

– Vestlandsregionen ligger på hylla. Nå følger vi opplegget til regjeringen om å se på oppgavene først. Deretter får vi se hvor grensene skal gå, sier Nils R. Sandal (Sp), som er fylkesordfører i Sogn og Fjordane.

Totalt bor 26 prosent av Norges befolkning i de fire vestlandsfylkene.

Nationen skriver også at det er sterke krefter innad i de fire fylkene som jobber mot en slik fellessammenslutning.