I det nasjonale tilsynet på skoleeiernes oppfølging av spesialundervisning, har fylkesmennene i Hordaland og Sogn og Fjordane hatt tilsyn med totalt tolv kommuner samt fylkeskommunene. Dette er resultatene:

Uten kontroll

Disse mangler eller har et uforsvarlig kontrollsystem, noe som er lovbrudd:

 • Hordaland fylkeskommune
 • Bergen
 • Tysnes
 • Fjell
 • Øygarden
 • Aurland
 • Høyanger

Dessuten:

 • FJELL: Spesialundervisningstimer faller bort ved vikarbehov. Merknad.
 • ØYGARDEN: Det blir ikke utarbeidet sakkyndig rapport på alle elever som er meldt til PPT. Lovbrudd.
 • BØMLO: Sikrer ikke at alle med rett til spesialundervisning får oppfylt rettighetene. Vedtak om spesialundervisning samsvarer ikke alltid med saksbehandlingsreglene, foreldre får ikke klage, det mangler individuelle opplæringsplaner. Lovbrudd.
 • SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE: Ikke rutine at halvårsrapporter for elever blir sendt fylkeskommunen sentralt. Vedtak om spesialundervisning fastsetter i liten grad innhold og gjennomføring av undervisningen. Merknader.
 • EID: Vedtak om spesialundervisning fastsetter i varierende grad innholdet i opplæringen. Merknad.
 • LUSTER: Fylkesmannen mener at dette ikke er lovbrudd, men påpeker at de sakkyndige vurderingene ikke alltid forholder seg til de ulike kravene i opplæringsloven. Vedtak fastsetter i liten grad innhold og gjennomføring av opplæringen.
 • JØLSTER: Det er avdekket ventetid på seks-ni måneder for sakkyndig vurdering. Elever oppdages for sent. Merknader.

Fylkesmennene har ikke undersøkt alle skoler i de undersøkte kommunene. Tilsynet gir ikke full oversikt over problemene, heller ikke over hvor mange elever det er som ikke får riktig tilbud.