Mens politikerne diskuterer vestlandsregion, ser det ut til at befolkningen på Vestlandet allerede flyter fritt over fylkesgrensene. I hvert fall er andre vestlandsfylker de desidert mest vanlige flyttemålene, ifølge Statistisk sentralbyrås flyttestatistikk for 2005.

Holder oss i vest

Tallene viser at vestlandsfylkene i stor grad bytter befolkning. Ikke minst gjelder dette Hordaland og Rogaland. 1535 av dem som flyttet til Hordaland i fjor, kom nettopp fra nabofylket i sør.

Til gjengjeld var det 1510 hordalendinger som gjorde arabere og siddiser av seg. Med andre ord krysset 3045 fylkesgrensen, uten at det påvirket innbyggertallet i noen av fylkene nevneverdig.

Mer ujevnt er forholdet mellom Sogn og Fjordane og Hordaland. 890 «fjogninger» flyttet sørover, mens 613 tok pikk og pakk med seg motsatt vei.

Bare Oslo blander seg inn på listen over populære steder å flytte for hordalendinger, men også hovedstaden er godt bak Rogaland. 1188 flyttet til Oslo, mens 882 kom i retur.

Få trøndere

Trøndere og vestlendinger presenteres ofte som motsatser i lynne og humor, og det er muligens det som hindrer oss fra å flytte til hverandres landsdeler. I hvert fall var det bare 65 som flyttet fra Hordaland til Nord-Trøndelag i fjor, og 89 som kom motsatt vei. Begge deler var lavest i sine kategorier.

I løpet av året flyttet nesten 7000 mennesker til Hordaland fra et annet fylke. Omtrent like mange flyttet ut, så det er innvandringen fra utlandet, samt antallet nyfødte, som sørger for befolkningsøkningen i fylket. Nettoinnvandringen var på over 2000 mennesker.

Bergen hadde et flytteoverskudd på 310 personer og nettoinnvandring på 1187. Ved nyttår bodde det 242.158 mennesker i Bergen.