– I ytterste konsekvens kan resultatet bli stopp av videre utbygging av fjernvarme i Bergen, sier daglig leder Øystein Haaland i BKK Varme AS.

Han sier at den store utbyggingen av fjernvarmenett i Bergen sentrum er basert på at BIR skal levere dobbelt så mye energi når forbrenningsanlegget i Rådalen er ferdig utvidet neste år. Men denne forutsetningen ser nå ut til å svikte. Det blir ikke nok boss.

– Svært vanskelig for BIR

Daglig leder Ingrid Hitland i BIR Avfallsbehandling AS, som driver forbrenningsanlegget, rister oppgitt på hodet.

– Vi hadde regnet med å få tilgang på en stor del av bosset fra resten av Vestlandet. Fordi svenskene dumper prisene, får vi ikke noe ekstra. Hvis myndighetene godkjenner denne eksporten av avfall, betyr det en svært vanskelig situasjon for oss. Vi har investert 700 millioner kroner i den nye linjen for bossbrenning i Rådalen, sier Hitland.

Deponi blir forbudt

Fra 1. juli i år blir det forbudt å deponere avfall som kan brennes. Bortsett fra i Bergen og de åtte andre eierkommunene i BIR, har deponi vært den vanlige metoden ellers på Vestlandet.

I troen på at kommunene ellers i Hordaland og Sogn og Sunnfjord ville se seg tjent med å levere bosset til BIR, ble det besluttet å doble kapasiteten fra 115.000 til 230.000 brent avfall i året. Det nye anlegget skal stå klar til testkjøring i februar neste år, og prøveproduksjonen skal begynne i april 2010.

Men da anbudet på boss fra resten av Vestlandet ble lyst ut, ble BIR blåst fullstendig av banen.

– Svenskene dumper prisen

– Vi fikk beskjed om at vi lå så langt fra de billigste tilbudene at det ikke var aktuelt med forhandlinger en gang, sier Ingrid Hitland.

De interkommunale miljøverkene i Nordhordland, Sunnhordland, indre Hordaland, samt Sogn og Sunnfjord gikk sammen om å lyse bosset sitt ut på anbud.

Av ni prekvalifiserte anbydere, leverte seks inn tilbud. To var norske, BIR og Tafjord Kraft i Ålesund.

– Fordi svenske tilbydere dumper prisene, var vi norske sjanseløse. Slik jeg forstår det, forhandles det nå med meglere om hvilke svenske anlegg som skal få bosset fra Vestlandet, sier Hitland.

Anbudene gjelder om lag 90.000 tonn med avfall, og kontraktene har en total verdi på rundt 900 millioner kroner. Å frakte avfallet til Sverige vil kreve over 3300 lastebilturer årlig.

Krisen gir mindre boss

Bak det hele lurer finanskrisen. Den har slått mye hardere inn i Sverige enn i Norge. Resultatet er mindre mengder boss. Dessuten er rammevilkårene svært forskjellige.

– Svenskene var mye tidligere ute med å satse på fjernvarme. De har et fullt utbygget nett. Fra før har de noe import fra Norge. Men når de i år regner med et fall i egen avfallsmengde på 10–20 prosent, har de senket prisene så mye at det blir umulig for norske avfallsanlegg konkurrere, sier direktør Håkon Jentoft i Avfall Norge, som er en organisasjon for norske kommuner og interkommunale avfallsselskaper.

Etter det BT forstår har gjennomsnittsprisen for levering av avfall i Norge ligget på 700–800 kroner per tonn. I Sverige har 500–600 kroner vært vanlig, men med kostnader til transport i tillegg har konkurransen vært ganske jevn mellom norske og svenske anlegg. Nå øker forskjellen.

Store investeringer

– Hvis svenskene skal hente 10–20 prosent av bosset i Norge, tåler de godt å dumpe prisene. Det blir en marginal kostnad. Men det blir umulig for de norske anleggene, som skal leve av disse inntektene, sier Jentoft.

Ingrid Hitland sier at med de store investeringene som er gjort i både forbrenningsanlegg og fjernvarmeanlegg er det umulig å gå lavt i anbud.

Prisene på Vestlandet ligger dessuten normalt noe over landsgjennomsnittet. Hvilken pris BIR har gitt i dette anbudet, vil ikke Hitland ut med.

– Det er prissensitiv informasjon, som jeg ikke kan si noe om.

Hun sier at dette er en situasjon som vil ramme hele bransjen. Kristiansand er også i ferd med å bygge ut sitt forbrenningsanlegg for å produsere mer fjernvarme. Det samme gjør Oslo.

– Hvis vi mister råstoffet, vil all fjernvarmeutbygging i hele landet stanse.

BIR og BKK Varme har derfor sammen med de andre fjernvarmeselskapene bedt om at SFT stanser all videre eksport av avfall.

– En slik stans vil få umiddelbar effekt, sier Hitland.

**Les også:

Fra boss til strøm og varmtvann**

Ørjan Deisz
Ørjan Deisz