Resultatet blir et dårligere sykehustilbud for vestlendingene sammenliknet med det sykehus i andre regioner kan gi.

— Dette er offisielle budsjettall, og beregningene er foretatt av Helsedepartementet, opplyser professor Jon Lekven, styremedlem i Helse Vest.

Har troverdige tall

For første gang er det mulig å foreta en reell sammenlikning mellom landsdelene.

Dette fordi sykehusene er samlet i fem foretak, ett for hver region. Budsjettallene for disse foretakene dokumenterer en svært alvorlig forskjellsbehandling.

Fordelt pr. innbygger får:

  • Helse Nord: 7054 kroner
  • Helse Øst: 6663 kroner
  • Helse Sør: 6660 kroner
  • Helse Midt-Norge: 5563 kroner
  • Helse Vest: 5139 kroner

— Hensikten med statlig overtakelse av sykehusene skal være å gi et likeverdig helsetilbud landet over. Vi kan nå dokumentere at det er svært langt igjen før et slikt likeverdig tilbud er etablert, sier Hans Otto Robberstad (Ap).

Historisk skjevfordeling

Han ledet det regionale helseutvalget før staten overtok ansvaret for sykehusene fra nyttår av. Robberstad er ikke i tvil om at denne skjevfordelingen gir vestlendinger et dårligere sykehustilbud enn folk på Sør- og Østlandet.

— Jeg aksepterer at sykehus i Nord-Norge blir dyrere å drive. Du kan ikke få de samme stordriftsfordelene med en så spredd befolkning. Men på Sør- og Østlandet kan forholdene absolutt sammenliknes med forholdene på Vestlandet.

Skjevfordelingen av helseressurser har historiske røtter. Fra begynnelsen av 90-tallet har fylkespolitikerne i Hordaland og sykehusledelsen på Haukeland hevdet at fylket har fått for lite.

Effektivt i vest

— Haukeland sykehus har i alle år vært det desidert mest effektive regionsykehuset, og lokalsykehusene i vårt fylke har vært de mest effektive. Vi har fått mer helse ut av kronene i vårt fylke. Men samtidig er sykehustilbudet blitt skadelidende, sier Robberstad.

Særlig har dette rammet de pasientene som ikke har vært omfattet av garantiordningene. Og Haukeland sykehus har hatt de lengste køene. - Kravet til effektivitet har skviset de ansatte mer enn godt er.

Nå maner Robberstad fylkespolitikerne på Vestlandet, lokalpolitikere og stortingspolitikere fra de tre fylkene til innsats for sykehusene på Vestlandet.

— Fra Stortinget har det alltid vært liten interesse for å hevde Vestlandets interesser i slike spørsmål. Jeg håper våre stortingspolitikere nå engasjerer seg. Vi må få en omfordeling av bevilgningene til sykehusene, og den omfordelingen bør starte med Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett.

STORE MANGLER: Bare de siste månedene har Bergens Tidende hatt flere artikler om forholdene for pasienter ved Haukeland sykehus. Mye av dette kunne vært rettet på hvis Helse Vest hadde vært tilført like mye midler som de øvrige helseregionene.