Se på bildet. Det viser hvor lite vann det er i BKKs kraftmagasin Stordalsvatnet i Matrefjellene. Legg også merke til hvor lite snø det er i dette området.

Akkurat disse to forholdene er det som gjør at vi trenger en våt sommer og enda mer søkkvåt høst.

Seksjonssjef Olav Vatshelle i BKK Produksjon bekrefter overfor Bergens Tidende at situasjonen er spesiell i år.

— Vi står overfor to unormale forhold. De ti siste månedene har vært ekstremt tørre slik at magasinene er ekstra nedtappet. Dessuten er det lite snø i de nest høyestliggende fjellområdene, sier Vatshelle.

— Er situasjonen kritisk?

— Nei, ikke på kort sikt. Det er tilstrekkelig med snø i de høyeste fjellområdene rundt vannmagasinene våre til at vi er sikret normal kraftproduksjon i sommer. Hvis vi derimot får en tørr sommer og en like tørr høst som i fjor, blir situasjonen alvorlig. Perioden fra august i fjor til april i år var nemlig den tørreste perioden i de 70 årene vi i BKK har statistikk for. Når det er så ekstremt tørt, får vi problemer med å produsere nok kraft, sier Vatshelle.

— Kan du nevne tall for hvordan situasjonen er i øyeblikket?

— På landsbasis var fyllingsgraden i kraftmagasinene til alle kraftprodusenter på samme tidspunkt i fjor på 40 prosent, mens de nå er på 20 prosent. I vår region var fyllingsgraden i fjor på samme tid 29,2 prosent mens den nå er 14 prosent. Jeg kan bekrefte at situasjonen er tilsvarende for BKKs magasiner, sier Vatshelle.

— Betyr det kraftkrise for BKK til vinteren?

— Nei, det behøver ikke bli kraftkrise hvis det kommer normal nedbørsmengde i sommer og ikke minst i de normalt nedbørsrike månedene oktober og november. Men vi kommer til å få betydelige problemer hvis vi får svikt i nedbøren disse månedene, sier Vatshelle.

NEDTAPPET: Stordalsvatnet i Matrefjellene er sterkt nedtappet og det er lite snø i fjellene omkring. Det er et dårlig utgangspunkt for neste vinters kraftforsyning.<br/>Foto: RUNE NIELSEN