Bergenseren la kortene på bordet og innrømte alkoholraidet i Bergen tingrett torsdag. Han tilsto også å ha stjålet en bil, en moped, to videokameraer, to foto-apparat, en DVD-spiller, samt en rekke brudd på narkotikaforskriftene.

Likevel slipper han fengsel.

Retten er kommet til at dommen på 14 måneder gjøres betinget, under vilkår at han gjennomfører et nyoppstartet narkotikaprogram. Bergenseren blir dermed den tolvte nordmannen som har fått behandling som straff i stedet for ordinær fengselsstraff. Ordningen ble innført i Bergen og Oslo den 1. januar i år.

Programmet er forbeholdt narkotika-misbrukere som begår kriminalitet som er knyttet opp til misbruket.