I februar var det 5607 hordalendinger uten arbeid. Det tilsvarer 2,1 prosent av arbeidsstyrken, en nedgang på seks prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

— Utviklingen i arbeidsmarkedet i Hordaland så langt i år er stabil. Det er god tilgang på ledige stillinger, sier fylkesdirektør i NAV Hordaland, Anne Kverneland Bogsnes.

Alle kommunene har en ledighet på under tre prosent, med Ulvik som eneste unntak. Der er ledigheten på 4,8 prosent.

I februar var det 2875 ledige stillinger i Hordaland, en økning på 8,6 prosent fra januar.

Flere ledige med innvandrerbakgrunn

I januar ble det registrert en økning i ledigheten blant personer med innvandrerbakgrunn i Hordaland, og utviklingen fortsatte i februar. Nærmere en tredjedel av de arbeidsledige er personer med innvandrerbakgrunn.

— Her er det grunn til fremdeles å følge dette tett framover, sier Kverneland Bogsnes.

Lavest i Rogaland

Nasjonalt er arbeidsledigheten på 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsledigheten er lavest i Rogaland, med 1,8 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av Sogn og Fjordane med 1,9 prosent og Hordaland og Møre og Romsdal har 2,1 prosent.

Arbeidsledigheten er høyest i Østfold med 3,6 prosent og i Telemark med 3,5 prosent.

LAV LEDIGHET: - Utviklingen på arbeidsmarkedet i Hordaland er stabil, sier fylkesdirektør i NAV Hordaland, Anne Kverneland Bogsnes.
EIRIK BREKKE