SOLFRID TORVUND og NTB

— Ja, her i vest henger en litt etter, sier Tor Andreas Bremnes, styremedlem i Skeiv Ungdom Bergen. Mens Oslo får mange såkalte «seksuelle flyktninger» fra stedene rundt, opplever han ikke at det er like lett for homofil ungdom i Bergen.

Flere homobekjentskap

En fersk undersøkelse fra Synovate MMI viser at fire av ti nordmenn har nære venner som de vet er homofile eller lesbiske. Det er fire ganger så mange som for ni år siden. I Oslo oppgir 64 prosent av de spurte at de har nære venner som er homofile eller lesbiske. Tilsvarende tall for Vestlandet er bare 32 prosent.

— Men vi har inntrykk av at dette endrer seg, særlig blant ungdom, sier Bremnes.

Samtidig melder Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) om en medlemsøkning på nesten 30 prosent siden april i år.

— Dette er nok et resultat både av det arbeidet vi gjør politisk, og at flere tør stå frem, sier informasjonssekretær Thomas Nordvik Strandberg i LLH. I dag står over 2.300 oppført som medlemmer i homoforeningen.

Mer toleranse

Homoforsker Bera Ulstein Moseng ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) sier at folk er blitt mer tolerante enn på 1990-tallet.

— Det har vært en betydelig økning i åpenhet fra 90-tallet og utover. Dette skyldes at folk er mer tolerante enn før.

— Flere gjør krav på å kunne leve ut sine behov, samtidig som fokuset på homofile gir nærhet til fenomenet. Dermed virker det ikke så dramatisk for folk lenger, sier Moseng til Dagsavisen.

Fremdeles vanskelig

Tor Andreas Bremnes forteller at Skreiv Ungdom i Bergen har rundt 40 medlemmer, men at ikke alle nye vil melde seg inn.

— Mange møter opp på arrangementene våre, men vil ikke melde seg inn. De er redd for å kunne bli sporet opp, forteller Bremnes. Han forsikrer om at det ikke er mulig. Venninnen i Skeiv Ungdom, Cecilie Nilsson, ser også hvor vanskelig det fortsatt er å stå frem i Vestlandshovedstaden.

— Selv om det fins flere organisasjoner er miljøet fortsatt lite. Vi håper dette kan bedre seg, sier hun.

Bjørn Erik Larsen