Fra 15. mars blir deler av Vestlandet skilt ut som eget markedsområde for kraft, opplyser Statnett på sine nettsider.

Tidligere har Vestlandet og Sørlandet (NO2 på kartet til høyre) vært samme kraftområde. Nå blir vestlige deler av Hordaland og Sogn og Fjordane, samt nordlige deler av Rogaland blir skilt ut som kraftprisområdet NO5.

— Det er nå lite vann i vannmagasinene i området, og det blir etablert et eget elspotområde for å sikre at ledningene inn til området blir utnyttet best mulig slik at det kan spares vann der, sier konserndirektør Øivind Rue i Statnett.

Forventer økt pris

Dette betyr at Vestlandet kommer i samme situasjon som Midt-Norge, der strømprisen i perioder har vært oppe i over 11 kroner per kilowattime i vinter.

— Det er vanskelig å si om prisen blir så høy her, men vi må forvente at prisen blir jevnt høy så lenge dette været varer, sier analytiker Magnus Smistad hos kraftmegleren Bergen Energi.

Strømprisene på Vestlandet er ifølge Smistad allerede doblet i forhold til samme periode i fjor, og situasjonen med kaldt vær, lite nedbør og lavt nivå i kraftmagasinene gjør at prisene kan stige drastisk utover våren. I verste fall vil prisene i lang tid ligge et par-tre ganger høyere enn det normale for årstiden, ifølge analytikeren. Det innebærer priser på godt over en krone pr. kilowattime i lang tid.

— Det er lite vann i magasinene i området, og da sier det seg selv at prisene går opp. Det er nok også hensikten til Statnett, sier Jarle Hodne i BKK.

Den lokale strømproduksjonen er det nedbørsmengdene som styrer, og kapasiteten i strømnettet er det lite å gjøre med på kort sikt.

— I denne situasjonen med lite vann i magasinene synes vi dette er fornuftig som et midlertidig tiltak, sier energidirektør Wenche Teigland i BKK.

Øker belastningen på linjene

Samtidig mener hun dette er et signal om at strømnettet inn til området vårt har for liten kapasitet, slik at strømforsyningen blir sårbar.

Statnett reduserer også sikkerhetsmarginen for å få mest mulig kraft inn til området. Det betyr høyere belastning på linjene.

— Skulle det oppstå en feil på en av de to hovedstrømledningene inn til området vårt, er det viktig at vi har vann til å produsere i våre kraftverk. Kraftprodusentene har ikke ansvar for å dekke forbruket i eget område, men vi ønsker likevel å bidra til en sikker strømforsyning, sier Teigland.

Det gule området til venstre på kartet blir skilt ut som nytt kraftprisområde, NO5. Grafikk: Statnett