KJELL ØSTERBØ kjell.osterbo@bergens-tidende.no

Vesta gikk til sak mot Vital for å få deres registrering av Hygea i merkevareregisteret strøket.

Dette ble avvist av Oslo byrett, som for denne anledningen var satt i Bergen.

– Vi er meget fornøyde med dommen. Saken reiste vanskelige og til nå uavklarte juridiske spørsmål. Men resultatet er helt i tråd med det vi har anført i byretten, sier informasjonssjef i Vital, Thomas Skålnes.

Historikken Både Vital og Vesta eier hver sitt aksjeselskap med navnet Hygea. Ingen av disse selskapene er identiske med det opprinnelige forsikringsselskapet Hygea, som samarbeidet nær med Vesta frem til 1989.

Det året ble Vesta solgt til svenske Skandia under forutsetning av at livselskapet ble solgt til norske investorer. Hygea og NKP ble fusjonert og fikk navnet Vital.

Den 28. mai 1990 opprettet Vital aksjeselskapet Hygea, mens Vesta opprettet et selskap med samme navn høsten 1999.

Ikke bare snylting Retten har lagt vekt på at Vital har betydelige aktivitet i markedet hvor varemerke Hygea er brukt for å identifisere forsikringsavtalens opphav.

«I en slik situasjon vil andres bruk av samme varemerke ikke bare innebære en snylting på andres innarbeidede goodwill, men det vil også generelt være en fare for forvekslinger», heter det i dommen.

Vesta begrunnet nettopp sin sak med at Vital ikke brukte Hygea-navnet aktivt nok.

Senket krav til bruksplikt – Vi merker oss at retten har senket kravet til bruksplikt i varemerkeloven betydelig i forhold til det som ligger i lovens forarbeid og relevante teori. Tvilen retten har hatt, kommer til uttrykk ved at partene må dekke hver sine saksomkostninger, sier informasjonssjef i Vesta, Ingrid Holm Svendsen.

– Vi merker oss også at retten ikke har tatt til følge Vitals påstander om at Vesta skal ha opptrådt illojalt eller i strid med avtaleforpliktelsene knyttet til Hygea-navnet, sier Holm Svendsen.

Vesta har ennå ikke bestemt seg for om selskapet vil anke saken.