Saken skriver seg så langt tilbake som til 12. november 1993. Da var Ringsøy utsatt for et falluhell om bord i MS «Thurso». Uhellet skjedde da skipet lå til kai i Setubal i Portugal og losset fisk. Etter uhellet har Ringsøy hatt vedvarende plager i form av sterk hodesmerte, redusert hukommelse og intellektuell kapasitet. Han ble innvilget full uførepensjon i 1999.

I januar 2000 tok Ringsøy ut stevning mot Vesta for Bergen byrett med krav om erstatning på 2,1 millioner kroner. Selskapet tok til motmæle, og ble blankt frifunnet i desember 2001. Byretten kom til at det ikke forelå årsakssammenheng mellom arbeidsuhellet i 1993 og Ringsøys helseplager.

Ingen jubel

I Gulating lagmannsrett har nordmøringen nå vunnet enstemmig frem med kravene sine. Vesta Forsikring AS dømmes til å betale 2.047.000 kroner for mannens men, utgifter, fremtidig inntektstap og renter. Selskapet må betale omkostninger for sakene både i byretten og lagmannsretten. Samlet blir erstatningssummen vel 2,5 millioner kroner.

Ringsøy våger likevel ikke å slippe jubelen løs.

— Dette er ikke opp og avgjort. Det er fortsatt en instans igjen. Jeg aner ikke om Vesta kommer til å anke. Men er de seg selv lik, gjør det vel det, sier mannen som kan få en kjempeerstatning ti år etter ulykken i Portugal. Han regner med at det kan ta ennå halvannet år før saken er endelig avgjort. Ringsøy legger ikke skjul på at det er en tøff kamp.

Anbefaler anke

— Det sliter veldig både på meg og familien, sier den nå uføretrygdede mannen. Han er ikke overrasket over kjennelsen.

— Nei, alle bevisene i saken tilsier at det ikke er noen tvil, sier han. Motparten deler ikke dette synet.

Vestas advokat, Svein Åge Bergset i advokatfirmaet Riisa & Co, sier han vil anbefale sin klient å anke saken.

— De medisinerne som har uttalt seg, konkluderer med at det er liten grad av sannsynlighet for at det er ulykken som har påført ham problemene. Det mener to av tre rettsoppnevnte. Min oppfatning er at retten overprøver dette, sier Bergset.