Det er ikke lett å få dagene til å strekke til for Monica Mæland. Hun har 17 kommunale verv, er leder for Hordaland Høyre, sitter i Høyres landsstyre og i Husbankens styre. Men at hun har flest verv i kommunen, det visste hun ikke.

Midlertidig topplassering

— Jeg har nok en del, men det er ikke noe bevisst forsøk å samle flest mulig verv hos en person. Dette skyldes at jeg har overtatt en del av Martins (Smith-Sivertsen) verv mens han har permisjon. Men vi har også et kvinneproblem i Høyre. Det har ført til at jeg har fått noen ekstra verv, sier Mæland.

Hun bedyrer at man i Høyre har forsøkt å spre vervene mest mulig.

Som kommunalråd får Mæland ikke ekstra kroner for vervene hun har. Mange av vervene er ikke særlig arbeidskrevende heller. Varamedlemsvervene i Festpillenes representantskap, styret i Stiftelsen Gasskonferansen i Bergen, styret i Fiskeriforum Vest og styret Bergen Reiselivslag krever ikke all verden av tid og hjernekapasitet. Men hun kan ikke slappe helt av.

— Andre må nesten vurdere om jeg gjør en god nok jobb. Jeg skal ikke gjøre meg bedre enn jeg er. Men jeg forsøker å forberede meg godt og lese sakspapirer. Til bystyre og komitemøter er jeg alltid veldig godt forberedt, sier Mæland.

Trenger ikke kontroll

Hun vil gjerne ha bystyremedlemmer vekk fra en del verv.

— Vi bør ikke sitte i styrene til kommunale bedrifter. Da havner vi i en uheldig dobbeltrolle ved at vi også bestemmer over disse selskapene gjennom vedtak vi gjør i bystyret.

Men først og fremst vil Mæland fjerne utvalg og redusere antall medlemmer i utvalgene.

— Vi har hatt mange råd og utvalg som har hatt som oppgave å føre politisk kontroll med administrasjonen. Det trenger vi i mange tilfeller ikke lenger, fordi byråden nå utøver denne kontrollen.

Mæland mener disse organene bare stjeler tid fra administrasjonen. Den må forberede møter og gjennomføre vedtak og blir dermed mindre effektiv. Men der det trengs politisk kontroll av bystyret, er tidsbruk ikke noe argument.

— Jeg synes ikke manglende politisk effektivitet er noe godt argument for å kutte i verv. Ofte trenger vi litt tid for å fatte de rette beslutningene, sier hun. Derfor går ikke Høyre løs på 400 råd, utvalg og komiteer med øks. I første omgang foreslås fjernet ca. 30. Men ingen hvor Mæland har verv.