Kjører du Kvamskogen om natten bør du være på vakt. I løpet av de siste tre årene har tre biler blitt målt med hastigheter over 240 kilometer i timen. Den raskeste ble målt til 289 kilometer i timen, klokken tre om natten.

Det viser tall fra Vegdirektoratet, gjengitt i Dagbladet. Vegdirektoratet har 230 fartsmålere liggende i asfalten over hele landet, og også i Fløyfjellstunnelen har de registrert hastigheter på over 200 kilometer i timen. Også det om natten.

I Sogn og Fjordane er det i tunneler råkjøringen skjer. I Lærdalstunnelen er det målt 183 kilometer i timen, mens det i Fodnestunnelen er målt 195 kilometer i timen. Også disse er registrert om natten, i fire-fem tiden.

Målesystemet er ifølge Dagbladet svært presist, men registrerer ikke biltype eller kjennemerke. Derfor er ingen av de registrerte bilene anmeldt. Systemet måler ikke motorsykler.