Det viser årsrapporten for 2008 fra Helsevernetaten i Bergen kommune.

— I løpet av det siste året er utslippene blitt litt redusert, men nivået ligger fremdeles over grenseverdiene, sier Ingvar Tveit, leder for Helsevernetaten.

Årsgjennomsnittet for utslipp av NO2 (nitrogendioksid) lå i fjor 10-15 prosent over nivået som er fastsatt av WHO (Verdens helseorganisasjon), EU og Statens forurensningstilsyn. NO2 kommer hovedsakelig fra eksosgasser i biler.

Senker terskelen

— Når verdiene har gått litt ned, har det sammenheng med mindre biltrafikk som følge av bybanebyggingen, men det er for dårlig at vi fortsatt ligger på feil side av grenseverdiene som er satt, sier Tveit.

Terskelen for utslipp vil bli ytterligere senket i 2010.

— Innen da vil vi forhåpentlig ha nådd målet og kommet oss innenfor de tillatte grensene, for da er Bybanen på skinner og vil ta unna en stor del av biltrafikken, pluss at et kjørefelt blir fjernet. Mer moderne biler med mindre utslipp vil også bidra til å få ned forurensningen, sier Tveit.

- Hører ikke på oss

— Det er ikke overraskende å høre at folk blir syke av den dårlige luften, sier Rolf Enger i Aksjon Ren Luft Danmarksplass.

Han viser til at grenseverdiene på utslipp har vært overskredet i mange år.

— Bergen kommune har i virkeligheten ikke gjort noen ting for å bedre forholdene. Vi som bor her har sagt fra gang på gang at situasjonen er uholdbar. Men vi har snakket for døve ører og er blitt beskyldt for å overdramatisere. Noen har åpenbart ikke gjort jobben sin, sier han.

Enger kritiserer først og fremst Helsevernetaten i kommunen for å ha inntatt en altfor slapp holdning til saken.