Forsker Bjørn Inge Bendiksen ved Fiskeriforskning i Tromsø spår at sysselsettingen i fiskeindustrien vil fortsette å falle.

— For å opprettholde nivået fra i dag må du få mer arbeidskrevende videreforedling enn i dag, sier Bendiksen.

At det skal skje tror han ikke på. Tvert imot.

Fiskeindustrien er inne i en rivende utvikling der mer og mer av arbeidet tas over av maskiner. Rekeindustrien er den som er kommet lengst i å automatisere produksjonen. Nå er det i industrien som bearbeider sild og makrell og driver med slakting av laks at automatisering skjer raskest. Begge deler veier tungt i fiskeindustrien på Vestlandet.

Ifølge Bendiksen nådde sysselsettingen i fiskeindustrien en topp i 1997, med 13.400 ansatte på landsbasis. Årsaken til at sysselsettingen økte utover 90-tallet var at industrien fikk mer og mer arbeid med slakting av laks og produksjon av sild og makrell til konsum. Det kompenserte for at den øvrige industrien ble mer rasjonell og trengte færre folk. Men fra 1997 har heller ikke dette vært nok til å opprettholde sysselsettingen.

I Sogn og Fjordane nådde fiskeindustrien toppen i 1996, med 1400 ansatte. Ved utgangen av 2000 var antallet falt til 1000. Tilsvarende tall for Hordaland var 1400 i 1996 og 1300 ved utgangen av 2000.