— En rekke saker er sendt til etterforskning i distriktet der barna kommer fra. Dette er en ordning vi har gode erfaringer med. Det gir lokalt politi bedre oversikt. De får vite hva barna gjør når de er på bytur, opplyser Losnegård

En stor del av barnekriminaliteten foregår i området mellom Torgallmenningen og ByGarasjen. I 2003 var det i dette området anmeldt 450 vinningsforbrytelser som nasking og tyveri, 250 trafikksaker og tett oppunder 250 voldssaker.

Tilfeller der biler ikke bare stjeles, men også kjøres rundt i trafikken, rubriserer som trafikksaker, sammen med en lang rekke andre forseelser med kjøretøy, sykkel, til fots, og for den saks skyld også på akebrett.

Guttene er mer enn dobbelt så aktive som jentene, bortsett fra naskingen, der jentene dominerer. Jenteandelen har imidlertid en økende tendens også på de andre feltene, og politiet er bekymret over jentenes økende voldsbruk.