Etter flere år med nedgang i antall barn i barnehagealder, ser en nå en økning som Bergen kommune regner med vil fortsette. Det betyr at behovet for barnehageplasser bare vil øke i årene fremover.