Da «Rocknes» gikk rundt i Vatlestraumen for tre år siden, førte oljeforurensningen til at rundt to tusen sjøfugl mistet livet.

– Denne gangen har det dødd enda flere fugler. Hvor mange flere, vil vi aldri få vite eksakt, sier rådgiver Stein Byrkjeland ved fylkesmannens miljøavdeling.

Fylkesmannen i Hordaland og Sogn og Fjordane og Statens Naturoppsyn har kartlagt fuglebestanden etter forliset. Noen arter er kraftig redusert.

To innhogg på tre år

Fersk telling av sjøfugl i området bekrefter dette. I en telling i februar for fire år siden, ble det registrert ca. 2400 sjøfugl. Tilsvarende kontroll på de samme plassene for to uker siden viste at det bare var 400 sjøfugl der.

– Som en isolert hendelse er ikke dette dramatisk for sjøfuglene våre. To skipsulykker på tre år er likevel spesielt, og preger fuglebestanden i vårt kystområde, sier Stein Byrkjeland.

Han er likevel usikker på hvilke konsekvenser dette får for faunaen i et litt lengre perspektiv.

– Det er vanskelig å si hvor lang tid det tar før fuglebestanden er som før. Om ti år er kanskje alt normalt igjen. Vi vil uansett forske på hvilke konsekvenser reduksjonen av antall sjøfugl får for området vårt, sier Byrkjeland.

Miljøavdelingen vil også sjekke om sjøfuglbestanden er gått tilbake andre steder i kystområdene rundt Bergen. Det kan i så fall skyldes de to forlisene.

Trussel for havørnen

Det er ikke bare området rundt Fedje som er rammet. Bildet ser ut til å være det samme både i Austrheim og de nordligste delene av Øygarden. Over alt er det færre fugl enn normalt for årstiden.

Verst ser det ut til å ha gått ut over ærfugl— og svartbakbestanden og havellen. Ærfugl er på denne årstiden den største kontingenten sjøfugl i området. Miljøavdelingen har også sett svært få ender i de undersøkte områdene, men det kan skyldes variasjoner i hvor andestammene overvintrer.

Mange av fuglene kan fremdeles ligge døde på de mange holmene i området. Fugleforskerne frykter at det være en trussel for den økende havørnbestanden langs kyststrekningen. Den fredede havørnen lever av å spise døde fugler, og miljøavdelingen hos fylkesmannen frykter at ørnene kan bli forgiftet av å spise oljetilgrisete kadaver.

Under fugleregistreringen de siste ukene har fylkesmannens folk kommet over hele fem havørner. I 2003 så de ingen.

I Lofoten

For et par uker siden ble det funnet oljetilgrisete måker så langt nord som i Lofoten. Fuglene har trolig vært i kontakt med olje fra MS «Server» for så å trekke nordover for å hekke. Forskere ved Sintef i Trondheim har gransket strømforholdene langs kysten, og kommet til at selve oljen umulig kan ha blitt ført så langt nord.

Statens Naturoppsyn, fylkesmennene i Hordaland og Sogn og Fjordane og mannskaper fra kystvaktfartøyet KV «Garsøy» kommer til å fortsette med registrering av sjøfugl frem til midten av mars.

KRAFTIG REDUSERT: Oljeforurensningen ved Fedje gikk hardt ut over sjøfuglbestanden. I en telling i februar for fire år siden ble det registrert ca. 2400 sjøfugl. For to uker siden var antallet sjøfugl bare 400 i samme område.