• Ingen av dei som var her for nokre tusen år sidan tar skade av om vi utvikler denne plassen vidare, sukker Gerhard Alsaker, selveste laksekongen på Tysnes.

I disse dager står Alsaker midt oppe i striden om hvor mye utbygging fylkeskommunen skal tillate på Onarheim på Tysnes.

Her, ved innløpet til Hardangerfjorden, lå det i førkristen tid et høvdingsete. Onarheim var midtpunkt og møtested på Vestlandet. Noen historikere mener Tysnes huset det eldste tingstedet for Gulatinget, før Håkon den gode lot det flytte til Gulen midt på 900-tallet.

Torstein Borg i Tysnes Kulturminnelag er omviser for BT på den historiske gildebakken. Det var Borg og folk i kulturminnelaget som i sin tid sørget for å få fredet Onarheimsgildet. Den gang var det foreslått å anlegge vei tvers over gildebakken.

Nå er det i stedet planer om et utendørsamfi på den historiske plassen.

Fylkesvåpen fra Onarheim

Tett oppe i Onarheimskirken og det vernete området rundt ligger hovedkontoret til Alsakers firma, Alsaker Fjordbruk. Her på Onarheim vil Alsaker satse videre.

Men fylkeskonservator og planavdelingen på fylkeshuset i Bergen hegner om forhistorien med alle midler. Onarheim er ikke bare en historisk plass. Seglet til det historiske Onarheimsgildet er i dag i bruk som fylkesvåpen for Hordaland.

Alsaker fnyser litt av den statusen Onarheim har fått som kulturminne:

— Det er trist for resten av Hordaland og regionen hvis dette er det største kulturminne vi har å by på. Her finnes ingen synlige fornminne, sier han og nikker i retning Onarheimskirken og markene ned mot sjøen:

Så fyrer han av en hilsen til kulturbyråkratene på fylkeshuset:

— Alt dette pratet om våpenskjoldet. Det er betre fylket leverer det tilbake til Onarheim. Så får dei lage seg ein dynamisk logo å ha framover.

Stanset av fylket

Gerhard Alsaker føler at fylkesadministrasjone opptrer som bremseklosser for utkantkommunen Tysnes.

Tett på verneområdet ligger settefiskanlegget som ble anlagt på slutten av 70-tallet.

— Ser ut som eit skjorereir, er den nøkterne karakteristikk fra Alsaker som overtok anlegget for tre år siden.

I fjor la Alsaker frem en plan for å bygge om settefiskanlegget. Plassere de skjemmende karene innomhus i nybygde sjøhus i gammel stil.

Tegningen av nyanlegget burde utløst ovasjoner hos verneinteressene.

I stedet svarte fylkesadministrasjonen med å fremme motsegn - det sterkeste virkemidlet overordnete myndigheter kan ta i bruk. Klarer ikke partene bli enige, havner saken hos miljøvernministeren.

Motsegnet kom fordi utbyggingen krever ny utfylling i sjøen. Og fordi utbyggingen blir for tung, forklarer Marit Rødseth i Hordaland fylkeskommune.

Ordfører Helge Hauge støtter Alsaker i denne saken:

— Etter mi meining hadde Alsaker si utbedring vore ei oppgradering av heile strandlinja på Onarheim. Vesentleg finare enn det som står der i dag.

Nye stridssaker

I dag går neste runde i striden om vern eller utvikling i Onarheim. På bordet til fylkesutvalget ligger kommuneplanen for Tysnes, som lister opp en rekke byggeplaner rundt det historiske Onarheimsgildet.

Igjen vil fylkesadministrasjonen bruke motsegn for å skjerme verneområdet.

Og igjen kjenner Gerhard Alsaker seg bremset av storsamfunnet. Alsaker ønsker nemlig å etablere et næringsområde langs sjøen sør for hovedkontoret sitt på Onarheim. Nesten 750 meter med utfylling som kan huse både industri og sjøhus.

Næringsområdet har havnet på nei-listen. Det samme har tomten som politikerne har blinket ut for en fremtidig nærbutikk til Onarheim. Fylket vil heller ikke ha flere naust langs sjøen eller mer næringsutbygging tett på kirken. Et hyttefelt sør for Onarheim skal også bort.

Flertallet av fylkespolitikerne har allerede varslet at de ikke vil følge rådet fra fylkeskonservator. Berit Eldøy (H) begrunner det slik overfor NRK Hordaland:

— Vi kan jo ikke legge ting helt brakk. Det må skje en utvikling.

Denne uttalelsen fikk rikskonservator Nils Marstein til å minne radiolytterne om at en prosent av kulturminnene forsvinner hvert eneste år.

Ordfører Hauge på sin side signaliserer vilje til å se en gang til på utbyggingsplanene i Onarheim, motsegn eller ikke.

— I Onarheim har vi ei rik historie å ta vare på. Samtidig skal samfunnet få fungere, sier han diplomatisk.

<b>FULLT LOVLIG:</b> Settefiskanlegget fra 70-tallet «ser ut som eit skjorereir» mener eieren Gerhard Alsaker.<p/>
<b>VIL HINDRE:</b> Det nye settefiskanlegget har en fasade mot sjøen som burde glede verneinteressene. Men ombyggingen krever ny utfylling i sjøen og fylkesadministrasjonen har vendt tommelen ned.
<b>HISTORISK PLASS:</b> Onarheim var møteplass for hele fylket helt tilbake i førkristen tid. Herfra kommer Hordalands fylkesvåpen. Like utenfor det vernete området, i høyre hjørne av bildet, ligger Alsakers settefiskanlegg.<br/> FOTO: KNUT EGIL WANG