— Ringeriksbanen vil være en del av transportplanen som legges frem til våren, forsikrer Arnstad.

Tommelen ned

I går ble det kjent at Samferdselsdepartementet vender tommelen ned for den reviderte konseptvalgutredningen (KVU) for Ringeriksbanen som Jernbaneverket la frem i 2011. Dette var andre versjon av KVU-en. Heller ikke den første utredningen fra 2009, var god nok.

Blant de forhold departementet mener er for dårlig utredet i den nye rapporten, er kravet til høyere hastighet, dobbeltspor og forholdet til utredningen som er gjort for høyhastighetsjernbane. Utredningen er heller ikke god nok når det gjelder samfunnsøkonomisk analyse. Den kan derfor ikke tjene som grunnlag for en kvalitetssikring, mener departementet, og vil ha en ny utredning.

Lover rask utredning

Blant Ringeriksbanens mange støttespillere ble dette oppfattet som at prosjektet ble lagt på is. Det avviser samferdselsministeren.

— Når Nasjonal transportplan er vedtatt, vil vi gi et nytt utredningsoppdrag til Jernbaneverket.

- Hvordan skal dere unngå at det forsinker det videre arbeidet med å utrede og planlegge denne jernbanestrekningen.

— Vi skal ikke gjennom en like tidkrevende utredningsprosess som sist. Dette er et av de prosjektene som er prioritert politisk.

Arnstad sier dette ikke er et uttrykk for at departementet prioriterer intercity-utbyggingen på Østlandet foran Ringeriksbanen.

— Jeg kan forsikre at den type tolkning er det ikke grunnlag for. Vi skal lage ny nasjonal transportplan. I denne skal vi vurdere de store behovene i østlandsområdet sammen med satsingen på langdistansestrekningen.

Korter reisetiden

- Vurderer du Ringeriksbanen utelukkende som del av Bergensbanen?

— Dette er både et bergensbaneprosjekt og et prosjekt som har stor betydning for hele Ringerike.

- Hvorfor kan ikke dette også ses som en del av intercitysatsingen på Østlandet?

— For meg blir det litt kunstig dersom alle strekninger i nærheten av de store byene skulle oppfattes som intercity. Ringeriksbanen er et helt spesielt prosjekt ikke minst fordi det innebærer en så kraftig reduksjon i reisetid på denne strekningen.

Avviser trenering

Knut Arild Hareide (KrF), leder i Stortingets samferdselskomité, sier til BT i dag at han oppfatter at departementet driver en bevisst trenering av Ringeriksbanen.

— Det er uholdbart når Hareide hevder at vi trenerer. Vi må reagere når plangrunnlaget ikke er godt nok. Vi kan ikke gå videre til regjering og Storting med en plan som er for dårlig.

- Er det Jernbaneverket som har sviktet?

— Vi er nødt til å si at den utredningen ikke svarte på de spørsmålene den skulle.

- KVU-en kom i 2011, hvorfor oppdages dette først nå?

— Det har vært en gjennomgang av utredningen og den var først ferdig nå, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

RASK UTREDNING: Ringeriksbanen må utredes videre, men banen blir en del av Nasjonal Transportplan som legges frem til våren, lover samferdselsminister Marit Arnstad.