Forsvaret brukte en milliard mer enn budsjettert i 2004. Årets budsjett er omtrent identisk med 2004-tallene. Nå justerer derfor Forsvaret kursen for ikke å gå på en ny mine. Forsvarsstaben har levert en tiltaksplan til Forsvarsdepartementet. Den er nå justert og godkjent.

— Vi hadde lagt opp til samme aktivitetsnivå i år som i fjor. Når det viser seg at vi ikke har nok penger til dette, må vi gjøre noe får å unngå en tilsvarende budsjettsprekk, sier brigader Geir Anda, sjef for presse- og infoavdelingen i Forsvarsstaben.

Seks uker før tiden

Ett av tiltakene blir altså at soldater i Hæren og Luftforsvaret får dimittere inntil seks uker tidligere enn de egentlig skulle ha kvittet seg med Kongens klær. Vernepliktige i Sjøforsvaret må stå tjenestetiden ut, med mindre de kan legge frem utdanningsplaner som argument for redusert tjenestetid.

— Er ikke dette urettferdig?

— Vi håper ikke det blir oppfattet slik. Dimittering før tiden forekommer fra før, understreker Geir Anda.

Øvelser rammes

Ved å avkorte tjenestetiden håper forsvarssjefen å spare store beløp. Det er likevel ikke nok. Andre tiltak vil også bli satt ut i livet:

  • Øvelsesaktiviteten må reduseres.
  • De administrative kostnadene skal ned. Det medfører blant annet redusert reiseaktivitet på alle plan.
  • Støttebehovene skal vurderes grundig.
  • Ostehøvelprinsippet er tatt i bruk nær sagt over alt.
  • Reservelagre skal tas i bruk.

Hæren og Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) sto for de største kostnadsoverskridelsene i fjor.

— Alle forsvarsgrener må likevel bidra med kutt. Det ville gått uforholdsmessig hardt ut over FLO og Hæren hvis de skulle ta alle kuttene, sier brigader Geir Anda.

Skjermete områder

Forsvarssjefen har gitt beskjed om at Kystvakten, Garden, Grensevakten, redningstjenesten og Norges deltakelse i internasjonale oppdrag skal skjermes for innstrammingene.

Informasjonsoffiser Anda presiserer at hensikten med kuttene ikke er å hente inn igjen overforbruket fra i fjor.

— Dette handler utelukkende om å unngå at vi havner i samme situasjon, sier han.

I statsråd i dag vil det bli drøftet hva som kan eller skal gjøres med overforbruket på en milliard kroner i fjor. Frp har gjort det klart at partiet ikke vil akseptere at budsjettsprekken medfører at Forsvaret får en milliard mindre å rutte med i år.

Sjøforsvaret «på vent»

Sjøforsvaret og aktiviteten på Haakonsvern ser foreløpig ikke ut for å bli dramatisk berørt av sparepakken.

Generalinspektør Jan-Eirik Finseth har gitt sjefen for Kysteskadren, Trond Grytting, vide fullmakter i økonomistyringen.

— Jeg har bedt ham planlegge aktiviteten for 2005 så grundig at vi får maksimalt ut av hver krone. Dette gjelder særlig høstaktivitetene, sier sjefen for Sjøforsvaret, kontreadmiral Finseth.

I fjor høst ble store deler av marineflåten lagt til kai for å spare penger. Sjøforsvaret håper å unngå en repetisjon i år. Det er en av årsakene til at øvelsen Flotex 2005 blir kansellert. En av ubåtene har dessuten fått stoppordre for en planlagt seiling til USA. Andre store konsekvenser ser det foreløpig ikke ut for at tiltakspakken får for Sjøforsvaret.