Nå er han dømt for overtredelse av brann— og eksplosjonsvernloven.

— Retten finner det utvilsomt at tiltaltes opptreden utgjorde en klar fare for brann, eksplosjon eller annen ulykke, heter det i dommen fra Fjordane tingrett.

Lå i bagasjerommet

Det var i august i fjor at den voldsomme eksplosjonen inntraff.

Den 55 år gamle mannen jobber som regionalt verneombud i Jølster i Sogn og Fjordane og var på vei til jobb på en byggeplass.

Det han imidlertid hadde glemt, var at han dagen før hadde vært og hentet en 11 kilos propanflaske til campingvognen sin. Den lå fremdeles i bagasjerommet.

Da mannen oppdaget dette, valgte han å snu for å sette den fra seg ved campingvognen.

Det ble aldri noe av. Kort tid etter snuoperasjonen eksploderte propanflasken.

— Tiltalte forklarte at han ikke husker hva som skjedde etter at han hadde snudd bilen, heter det i dommen.

Bot eller fengsel

Den 55 år gamle mannen er nå dømt til en bot på 6000 kroner eller fengsel i 12 dager for overtredelse av brann- og eksplosjonsvernloven.

Bakgrunnen er at han ikke overholdt «aktsomhetsplikten i forhold til forebygging av brann, eksplosjon eller annen ulykke som loven pålegger han», skriver dommerfullmektig Olav Kjetil Moe.Propanflasker har spesifikke varselkrav til håndtering.

Det står tydelig skrevet at den inneholder ekstremt brannfarlig flytende gass, at den alltid skal stå oppreist ved transport, bruk eller lagring og at den skal oppbevares på et godt ventilert sted.

Retten finner ikke at disse kravene er oppfylt.

— Ingen kommentar

Blant annet ble propanflasken lagt på gulvet i bagasjerommet. Når den også ble liggende over natten, er ikke bagasjerommet et egnet sted for god ventilasjon, ifølge retten.

At mannen i tillegg er verneombud, tilsier at han burde vært klar over viktigheten av sikkerhet og forebygging.

— Jeg ønsker ikke å kommentere saken før dommen eventuelt er rettskraftig, sier den nå dømte mannen til BT.no.

- Betyr det at du vil anke?

— Ingen kommentar.

Ble lagt i koma

Ifølge domsavsigelsen heter det at mannen klarte å komme seg ut av bilen og ble liggende i veikanten. Bilen ble totalt utbrent.

Selv om han berget seg, ga den kraftige eksplosjonen ham alvorlige skader og ha måtte legges i kunstig koma i flere dager.

Mannen ble påført brannskader i nakken og på baksiden av armene, samt en skade på hørselen. Han ble dermed sykemeldt frem til januar i år.