— Min klienter ble utsatt for ærekrenkelse av verste sort. Leserbrevet var en blanding av usant bygdesladder og usmakelig sosialpornografi, mener advokat Alf Johan Knag.

Det var i mai lokalavisen Askøyværingen trykket et innlegg med en rekke beskyldninger mot Karen Kristiansen. Med utgangspunkt i tomtesaken antydet skribenten at vergens familie var skyldige i tyveri og korrupsjon.

— Innlegget har vært en enorm belastning for dem. De føler seg tvunget til å rette opp inntrykket som er skapt i lokalmiljøet og går nå til sak mot leserbrevskribenten.

— Hva ønsker de å oppnå?

— De krever både mortifikasjon og økonomisk oppreisning.

Askøyværingen har beklaget at de trykket lesebrevet. Det samme gjør ikke mannen bak innlegget, Per Midtøy:

— Jeg fikk et brev om at familien krever 30.000 kroner, men har verken planer om å betale eller beklage.