Tingrettsdommer Gunnar Thorkildsen skal nå avgjøre hvem han tror mest på: To takstmenn som anslo verdien til henholdsvis 780.000 og 770.000 kroner. Eller eiendomsmekleren som mener markedsverdien var i området 1,3 til 1,5 millioner kroner.

Takstmennene kom med sine vurderinger høsten 1999. Begge anslår verdien av den ett mål store tomten til 400.000 kroner. Huset på 144 kvadratmeter boligareal har en hovedleilighet og en hybelleilighet. Hovedleiligheten har to stuer og tre soverom, mens hybelleiligheten har ett soverom.

Takstmennene har trukket for betydelige tekniske svakheter; blant annet fuktighet i gulv og tak, råte— og soppskader samt mye slitasje.

Eiendomsmekler Gerhard Lygre, daglig leder i Fana Sparebank Eiendom, mener takstmennene har bommet grovt på markedsverdien. Han har bare sett huset fra utsiden, og ellers bygget på takstene.

Når han tar utgangspunkt i gjennomsnittlig kvadratmeterpris i 2000, og trekker fra for tekniske svakheter, kommer han til i overkant av 1,3 millioner. Når han tar utgangspunkt i leieinntekter på rundt 11.500 kroner måneden, kommer han til en markedsverdi i 2000 på over 1,5 millioner.

— Det er et stort marked for slike eiendommer. Det er sjelden det kommer slike for salg på Hop, sa han.