En rekke kranser ble lagt ned på minnesmerket over bergensere som falt i krigen. Stabssjefen på Bergenhus festning, Lasse Hauger, siterte fra «Til ungdommen» av Nordahl Grieg før han la ned krans på vegne av forsvarsgrenene. Nordahl Grieg selv omkom da han var med på et flytokt over Berlin i 1943.

— Vi ærer våre døde frihetskjempere ved å arbeide for fred, sa varaordfører Kristian Helland, som la ned krans på vegne på Bergen kommune.

Oberstløytnang Ulf Arnesen la ned krans på vegne at Bergen og Hordaland FN-veteranforening. Ellers var det kranser fra Tysklandsbrigaden, fra krigsveteranene og fra Bergen Forsvarsforening.

Som avslutning på seremonien spilte en tropp fra Forsvarets Divisjonsmusikkorps Gud signe vårt dyre fedreland.

Fremmøtet av «sivile» tilskuere var heller beskjedent.

— Vi skulle gjerne sett skoleklasser med norsk flagg stille opp her, sa en krigsveteran.

Frihetsdagen blir ellers markert flere steder i Bergensområdet i dag. Bl.a. i Gravdal, ved Nygård kirke, på Kringsjå, ved de britiske krigsgravene på Møllendahl, på Kronstad hovedgård, ved Lancastermonumentet på Florida, på Hellen batteri, på Zachariasbryggen, ved Sjømannsmonumentet og i Veiten.

Den største markeringen finner sted ved krigsfangeleiren på Espeland, der bl.a. justisminister Odd Einar Dørum er til stede.

MINNET DE DØDE: Flere kranser ble lagt ned på minnesmerket over bergensere som falt i krigen.
ODDLEIV APNESETH