• Takket være den kjempejobben som brannvesenet gjorde, gikk det ikke verdifull økonomisk drivbar skog tapt i storbrannen.

Skogkonsulent i Grønn avdeling i Bergen kommune, skogingeniør Tormod Skeide Jacobsen, sier dette til Bergens Tidende. Han er lokalkjent i området i Fana som ble rammet av skogbrannen og har i mange år jobbet i nært samarbeid med grunneiere i området.

— Det som har brent, er stort sett det vi på fagspråket kaller impediment skog - som betyr uproduktiv skog. Sagt på en annen måte er det ikke økonomisk drivverdig skog. Brannvesenet har gjort en kjempejobb ved at de klarte å stoppe brannen før den nådde verdifull skog, sier Jacobsen.

— Konklusjonen min er at estetiske verdier er midlertidig gått tapt. Men flammene har ikke rammet økonomiske verdier i nevneverdig grad - verken skog eller annen kulturmark. Det kan vi som sagt takke innsatsen til brannvesenet for.

— I går gikk jeg gjennom hele området fra Søylen til Totland for å kartlegge eksakt hvor det har brent. Slik jeg vurderer det, vil det snart se bra ut flere steder fordi det vil spire opp nye planter igjen. Garantert vil det bli tettere furuskog enn det var før brannen flere steder. Årsaken til det er at spirevilkårene etter brannen er veldig gode. Bjørk- og furutrær vil om ikke lenge sprette opp i store deler av området, sier Tormod Skeide Jacobsen.