Verdensrommet lukter stekt kjøtt, sveisearbeid og varmt metall, skal man tro nye opplysninger fra NASA.

Den amerikanske romfartsetaten vil nå gjenskape duftene kunstig for å gjøre astronautenes trening mer realistisk.

Intervjuet astronautene

NASA har hyret kjemikeren Steve Pearce til jobben. Han begynte i august, og håper å være i mål innen nyttår, skriver Telegraph.co.uk.

— Jeg gjorde noen arbeider utelukkende basert på dufter til en kunstutstilling. Blant annet gjenskapte jeg lukten av romstasjonen Mir. NASA hørte om dette og ba meg hjelpe dem, sier Pearce.

Hvordan vet man så hvordan universet lukter? Man har selvsagt spurt astronautene selv:

— De fortalte om nokså spesielle dufter etter at de hadde vært ute i rommet, returnert til basen og tatt av seg romdrakten, sier Pearce.

Stekt kjøtt, varmt metall og helt spesifikt «sveisearbeid på motorsykkel» var blant duftassosiasjonene astronautene hadde fått.

Luktfritt

Verdensrommet lukter i seg selv null og niks.

For at en lukt skal oppstå, må det finnes molekyler som kan føres inn til luftcellene, og i verdensrommets vakuum er det lite av den slags.

Likevel oppstår det spesielle dufter når astronautenes romdrakter reagerer med strålingen de blir utsatt for, forklarer Dagens Nyheter.

NASA