Den to måneder gamle jenten som bor på Minde er ett av 60 norske barn i alderen 8 til 12 uker som nå skal få vaksinen. Det er også meningen at 14 andre bergensbabyer skal være med på forsøket

Vaksineekspertene ønsker å få kartlagt både effekt og bivirkninger av vaksinen slik at også de aller minste kan inkluderes i massevaksininasjonsprogrammet. Forskningsposten på Barneklinikken på Haukeland Universitetssykehus har fått ansvaret for å gjennomføre uttestingen.

Stikk i låret

Ingen småbarn liker å bli vaksinert. Slik er det også med Lykke Larimar Wiencke-Lygre. Selv om hun er for liten til å forstå, skriker hun allerede iltert før intensivsykepleier Hildur Grindheim stikker sprøyten i låret.

Foreldrene, Hilda Beate Lygre og Fredrik Wiencke, følger begge datteren til vaksinasjon på Barneklinikken.

De forteller at de på forhånd var litt i tvil om de skulle si ja til at veslejenten deres skulle være med på utprøvingen. Men etter å ha snakket både med helsesøster, som følger opp Lykke, og fastlegen, sa de ja.

— Vi fant at Lykkes risiko for å bli syk av vaksinen er mindre enn risikoen for at hun blir influensasyk, sier moren.

Føler seg trygge

Foreldrene synes også det er betryggende med den tette oppfølgingen som følger med uttestingen.

Allerede før Lykke ble vaksinert i går, måtte hun ta flere blodprøver for blant annet å sjekke at hun var frisk ved første sprøytestikk.

Til hun er 11 måneder, vil hun regelmessig bli fulgt opp av personalet på Barneklinikken. Om fire måneder må hun tilbake til Barneklinikken for å ta ny vaksinedose. Nye blodprøver må også til for å måle effekten av vaksinen.

Hjemme har Lykke storebror Carl August på seks år. Han er en aktiv førsteklassing på Minde skole. Han er allerede blitt vaksinert fordi han er i risikogruppen.

  • Vi har også fått vaksine. Derfor er det kjekt at lillesøster har fått muligheten til å bli beskyttet mot smitten allerede nå, sier foreldrene.

Familien er også glad i å reise. Første langtur for Lykke blir til USA i februar.

  • Vi ville i alle fall gjerne at hun skulle være vaksinert før vi reiste. Men hun ville ikke blitt gammel nok til å fylle de offentlige kriteriene for å bli vaksinert før avreisedato. Men nå vet vi at hun høyst sannsynlig vil være immun når vi drar på langtur. Vi synes vaksinen er en god forsikring mot smitten, sier Lygre og Wiencke.

Pionérstudie

På Haukeland er professor og overlege Ansgar Berg og hans medarbeidere ved forskningsposten for barn på Barneklinikken stolte over at de har fått det faglige ansvaret for å gjennomføre denne viktige studien. Rikshospitalet er også involvert i undersøkelsen. Og i tillegg til de små babyene som blir vaksinert i Bergen og Oslo, skal smårollinger fra Lier og Hønefoss være med.

Berg forklarer at vanlige vaksineprosedyrer skal følges i studien som er godkjent av norske helsemyndigheter. De aller minste får halv vaksinedose, to ganger.

Gode rutiner

Berg er ikke overrasket over at Norge er blitt valgt til å teste ut vaksinen på denne aldersgruppen.

— Her i landet har vi svært gode rutiner for vaksinering av barn, sier han

Selv om studien omfatter bare 60 barn, mener ekspertene at omfanget er tilstrekkelig for å få prøvet både effekt og bivirkninger. Dermed kan også de aller minste være med på massevaksinasjon om det blir nødvendig, sier han.