— Det er uakseptabelt at politiet bruker over to år på en slik sak. Sommelet har vært en stor ekstrabelastning for min klient, sier kvinnens bistandsadvokat, Aage Mjeldheim.

Om ektemannen blir dømt når saken kommer opp i Bergen tingrett i mai, er sjansene store for at han får redusert straff på grunn av saksbehandlingstiden.

Støvsugervold

I oktober 2005 skal kvinnen ha blitt slått gjentatte ganger med et støvsugerrør hjemme i Bergen. Ektemannen skal ha utsatt henne for grov vold en rekke ganger, han skal ha lugget, slått, sparket og tatt kvelertak på henne. Voldsbruken skal ha fortsatt da hun ble gravid.

Det var venner og familier som overtalte henne til å søke hjelp. En bekjent tok seg av henne og fotograferte blåmerkene og hevelsene som støvsugerrøret skal ha forårsaket.

— Hun var lenge redd for konsekvensene ved å bryte ut av ekteskapet. Da hun omsider klarte det, fryktet hun at politiet ikke ville tro henne, sier Mjeldheim.

Politiet trodde kvinnen, men det tok lang tid. Da tiltalen ble tatt ut den 7. mars i år, hadde det gått over to år siden hun anmeldte ektemannen.

Tiltalt for voldtekter

Statsadvokaten mener mannen voldtok konen gjentatte ganger i 2004 og 2005. Han er også tiltalt for å mishandlet og krenket henne i perioden fra sommeren 2002 til høsten 2005. Totalt må ektemannen svare anklager om 13 tilfeller av til dels grov voldsbruk.

— Min klient har voldsalarm og lever i frykt for sin eks-mann. I en slik situasjon er det tungt at politiet ikke viser vilje til å prioritere etterforskningen, særlig når de har fått bilder av skadene hun ble påført, sier Mjeldheim.

BT kjenner til at anmeldelsen skal ha vært innom flere etterforskere. Den skal ha blitt liggende på vent fordi andre saker ble gitt høyere prioritet. Til slutt ble saksdokumentene sendt til Odda fordi man i Bergen blant annet var opptatt av å lete etter Dung Tran Larsen.

Prioritert oppgave

Statsadvokat Randi Gabrielsen har tatt ut tiltalen mot mannen.

— Om saken er blitt liggende så lenge, er det ille. Det finnes flere eksempler på at sen saksbehandling har fått konsekvenser for straffeutmålingen, sier hun.

Sedelighetssaker og familievold, det som nå kalles vold i nære relasjoner, er prioriterte områder ved Hordaland politidistrikt. Politiet har tidligere fått mye kritikk for at voldsofre må vente svært lenge før sakene havner i retten.

— Jeg kan ikke uttale meg om denne konkrete saken, men politidistriktet har et mål om å få ned saksbehandlingstiden for sedelighetssaker med 10 prosent hvert år, sier påtaleleder Gunnar Fløystad.

I 2006 brukte politiet i snitt 237 dager på en sedelighetssak. I fjor sank snittet til 188, og så langt i år et det på 149 dager.

KJEFTER PÅ POLITIET: Bistandsadvokat Aage Mjeldheim mener det er uholdbart at politiet brukte over to år på å etterforske en familievoldssak.