Det forteller Per Sigurd Våge, regiondirektør for Kriminalomsorgen region vest.

23-åringen fikk sin siste dom i januar, da han ble dømt til 21 dagers fengsel, med fradrag for fem dager i varetekt.

Løslatt før tiden

I tillegg gjensto også noe resttid fra hans forrige dom fra høsten 2012, da han ble dømt til 90 dagers fengsel.

— Dommen fra 2012 ble iverksatt 28. februar i år. Han ble så løslatt utpå vårparten med noe resttid. Ved første gangs innsettelse er det normalt med løslatelse etter soning av to tredjedeler av dommen, sier Våge.I mellomtiden var imidlertid 23-åringen dømt for vold på ny, i januar. Dermed ville han også måtte sone resttiden av dommen fra i fjor. Den siste dommen kom ikke inn til Kriminalomsorgen før 17. juli.

— Han hadde per dags dato ikke fått fastsatt noen dato for oppstart av soning av den andre dommen. I dag står han per definisjon ikke i soningskøen, siden vi har to måneders frist på oss til å få iverksatt dommen. Men han ville ha havnet i køen, for vi gir vanligvis en to ukers innkallingsfrist, sier Våge.

Sprengte fengsler

Han mener saken til 23-åringen belyser situasjonen med sprengte fengsler på Vestlandet.

— I våre lukkede fengsler, som var det som var aktuelt for denne domfelte, har vi over 95 prosents kapasitetsutnyttelse. Vi trenger flere plasser, sier Våge.Han understreker at det likevel neppe ville gått lang tid etter tomånedersfristen før 23-åringen hadde fått soningsinnkalling.

— I og med at han ble dømt for vold og trusler igjen, så ville han nok blitt innkalt nå i høst. Han lå i den prioriterte kategorien, sier Våge.

— Hvorfor tok det et halvt år fra dommen ble avsagt til dere mottok den? - Det må nesten politiet svare på, dette er en del av saksgangen som de i all hovedsak håndterer. Men det er ikke uvanlig at det tar så lang tid før vi mottar en dom. Den skal forkynnes for alle parter, og det er en del saksgang som tar tid. Men hvis det er et spesielt behov for det, kan det gå veldig raskt, sier regiondirektøren.

VENTET: Den drapssiktede 23-åringen ble pågrepet i bydelen Skarbøvik i Ålesund rundt klokken 17.25 onsdag ettermiddag.
PRIVAT

Riksadvokaten krever redegjørelse

Riksadvokat Tor-Aksel Busch har nå bedt den lokale påtalemyndigheten om en redegjørelse for hvorfor det tok så lang tid før dommen ble oversendt til Kriminalomsorgen, skriver VG.

Dommen ble avsagt i januar i år, men den ble ikke rettskraftig før i midten av juni i år.

— Det ser ut som det er forkynnelsen av dommen som har tatt lang tid. Men det kan være gode grunner til det. Vi har via statsadvokaten i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane bedt Sunnmøre politidistrikt om en redegjørelse, sier Busch til avisen.

Han antar at det er klarhet i årsaken om et par dager.

– Vi sendte dommen flere steder, i håp om å få fatt i ham, til moren og bestemoren hans, uten hell. I tillegg sonet han en annen dom i mellomtiden. Da fikk vi heller ikke tak i ham, sier Unni Moen Vikebakk tilDagbladet.

Hun var aktor i den siste saken mot 23-åringen.

VENTET: Den drapssiktede 23-åringen ble pågrepet i bydelen Skarbøvik i Ålesund rundt klokken 17.25 onsdag ettermiddag.
PRIVAT