— Det er jeg som har gitt gass her, sier John-Arild Berge. Han har vært behandlingsklar siden januar, men er to ganger blitt avvist hos Askøy Blå Kors Klinikk.

— Det skal ikke være sånn at jeg må vente på behandling i flere måneder, sier 46-åringen Berge. Nå har han endelig fått tilbud om behandling for å bli kvitt alkoholproblemene sine. Men ventetiden har vært lang og gått over ventefristgarantien på tre måneder. Årsaken er at Askøy Blå Kors Klinikk (ABKK) mente han ikke var nok motivert for å få behandling.

Vanskelig å få hjelp

— To ganger er jeg blitt avvist hos ABKK selv om jeg er blitt henvist der for behandling. Jeg har ikke lenger noen tillit til verken de eller Helse Vest som ikke har svart på klagen min, sier Berge.

Medbrakt i en plastpose har han søknadspapirer, avslag og skriftlige klager som er sendt til Helse Vest og fylkeslegen. Den siste klagen ble sendt til Helsetilsynet onsdag i forrige uke. Den første ble sendt til Helse Vest 22.desember i fjor. Ingen har foreløpig svart.

Ikke motivert, jeg?

Da ABKK begrunnet avslaget første gangen, mente de det var fordi Berge ikke var tilstrekkelig motivert for behandling.

— Hvordan kan de si at jeg ikke var innstilt på å komme meg ut av alkoholproblemene? Det var jo jeg som tok kontakt med rushelsetjenesten, sier Berge.

Han er også skeptisk til evalueringsmetodene som ble benyttet under vurderingssamtalen han hadde med ABKK.

— De ga meg noen skjemaer hvor jeg skulle svare ved å krysse av fra 1 til 10 på en del spørsmål, sier han.

Beklager

— Vi kan bare beklage. I enhver vurdering er det rom for feilvurdering. Feilvurdering er selvsagt beklagelig, men det verste ville være om vi ikke foretok noen vurdering i det hele tatt, sier Margunn Mo, fagsjef og presseansvarlig ved ABKK.

Avdeling for inntak og koordinering ved Stiftelsen Bergensklinikkene har henvist John-Arild Berge til behandling (se annen sak). Denne henvisningen har ABKK avvist.

— Er det ikke et spørsmål om dere har mandat til å vurdere og avvise en slik henvisning?

— Jo, det er det. Derfor avventer vi en klarere ansvarsdeling og mer detaljerte forskrifter på rusbehandlingsområdet, sier Mo.

John-Arild Berge reiser i neste uke til en klinikk i Vestfold, spent og litt usikker, men like fullt optimistisk.

— Jeg gir ikke opp, for jeg skal tilbake i jobb, sier Berge.

<b>LANG KAMP:</b> Etter å ha kjempet i flere måneder om behandlingsplass, tar John-Arild Berge (46) nå endelig fatt på veien ut av alkoholproblemene.
Arne Nilsen