Entreprenør AF Anlegg har i syv måneder hatt en sjåfør parat til å gi beboere langs Fleslandsveien skyss forbi den usikrede veistrekningen langs Sletten – på oppdrag for Vann— og avløpsetaten i Bergen kommune.

Beboere som ønsket skyss forbi strekningen, kunne på kort varsel ringe og bestille skyss.

Nå legges tilbudet ned.

— Det har absolutt ikke vært en eneste person som har ringt, og det har kostet oss en million. Derfor avslutter vi tilbudet, sier Arne G. Svendal, byggeleder i vann- og avløpsetaten.

Det var Fanaposten som først skrev om saken.

Fant andre arbeidsoppgaver

I desember begynte AF Anlegg arbeidet med å bygge ut kloakkrenseanlegget ved Flesland. Arbeidet førte til en stor økning i tungtransport langs Fleslandsveien, og skysstilbudet ble satt opp for å bøte på manglende fortau og sykkelvei.

Oddvar Skevik ble hentet til Bergen spesielt for sjåførjobben, og hadde vakt frem til ferien. Nå er han flyttet til en ny jobb i selskapet.

— Det ble jo veldig dårlig med passasjerer, sier Skevik, men forsikrer at han ikke ble sittende på baken av den grunn.

— Jeg er en sånn mann som alltid finner noe å gjøre. Jeg fikk andre arbeidsoppgaver på anlegget mens jeg var på vakt, så jeg kjedet meg aldri på jobb, sier han.

Hvorfor passasjerene uteble, har han ingen formening om.

— Jeg har jo trønderbart da vet du. Det kan jo hende de vart litt skremt, foreslår han spøkefullt.

Vil ha fortau, ikke buss

Jens-Kristian Hansen, formann i Slettevegen og Sletteneset vel, har derimot forklaringen klar. Velforeningen har hele tiden vært klar på at det ikke er buss de ønsker seg.

— Vi sa fra begynnelsen av at dette bare var tull. Det er jo ikke buss som er behovet vårt. Det vi trenger, er fortau og sykkelvei, sier han.

Gang- og sykkelvei har lenge vært planlagt av kommunen, og ble vedtatt som en del av reguleringsplanene i 2006. Gjennomføring av planene står det verre til med. I mange år har Hansen og naboene kjempet for en løsning.

— I rushtiden raser lastebilene forbi frem og tilbake, og det er fullstendig umulig å sykle eller gå langs veien sånn som den er i dag. Situasjonen er livsfarlig, og det er bare et under at ingen er blitt alvorlig skadet eller verre, sier han.

Hansen understreker at han ikke har noe å utsette på jobben som vann- og avløpsetaten gjør.

— De gjør bare det de er satt til å gjøre. Det er de som fatter vedtakene som ikke gjør jobben sin. Politikere har jeg ingen respekt for lenger.

- Håper på løsning

Det var stilt rekkefølgekrav om at gang- og sykkelsti måtte på plass før det kan komme mer tungtransport gjennom Fleslandsveien. Statens vegvesen var blant dem som reagerte da kommunen omgikk rekkefølgebestemmelsene, og i stedet opprettet busstilbudet.

Filip Rygg, byråd for byutvikling, klima og miljø, forteller at han håper å få på plass en finansieringsløsning for gang- og sykkelsti på strekningen i løpet av høsten.

— Håpet er å ha klart et forslag til en løsning i løpet av noen uker. Jeg forstår beboernes frustrasjon, sier han.

Rygg sier at det ikke var mulig å få en gang- og sykkelsti klar til den første fasen av anleggsperioden, og at det var derfor busstilbudet ble opprettet.

— Men hvorfor har det tatt så lang tid å få på plass en gang- og sykkelsti?

— Det skyldes at det ikke har vært noen aktivitet som man kan knytte kostnadene til. Vi investerer enorme summer i trafikksikring i Bergen, men vi har mange områder med store behov for investeringer. Da er man avhengig av at det skjer andre ting parallelt.

VIL HA FORTAU: Velforeningen har hele tiden vært klar på at det ikke er buss de ønsker seg.- Vi sa fra begynnelsen av at dette bare var tull. Det er jo ikke buss som er behovet vårt. Det vi trenger, er fortau og sykkelvei.