Fylkesutvalget i Hordaland bestemte i går med 12 mot tre stemmer at fylket skal bevilge 11 millioner kroner, halvparten av byggesummen, til bygging av den nye cruiseskipskaien. Dermed endte dragkampen med Ulvik med seier til eidfjordingene. Eneste trøsten for ulvikingene er at fylket også vil forsøke å samordne og utvikle reiselivet i Hardanger, slik at flere får nyte godt av kaien.

I år har Eidfjord hatt cirka 25 cruiseskip på besøk. Når skipene kan legge til kai, og slipper å frakte passasjerene i land i lettbåter, vil de årlige besøkstallene skyte i været, tror Brakestad.

-Det vil ikke være urimelig å tenke seg at aktiviteten kan øke til 50-60-70 båter i løpet av kort tid.

Både Olden i Nordfjord og Flåm i Sogn fikk en kraftig vekst i cruise-anløpene etter at det ble bygget kai.

Holder Brakestads anslag stikk, vil hver ekstra båt gi senteret han leder 240 ekstra besøkende. En økning fra 25 til 70 cruisebesøk i året betyr over 10.000 ekstra gjester. I år har sentere hatt 57.800 besøkende.

Ifølge Brakestad er det investert over 150 millioner kroner i turistnæringen i Eidfjord de siste fem årene. Det har trolig vært medvirkende til at fylkesutvalget til slutt valgte Eidfjord. Men Brakestad mener kaien ikke bare kommer Eidfjord til gode.

— Først og fremst vil den øke tilgangen for cruisegrupper til hele Hardanger, sier Brakestad. -For bygden som helhet vil det selvfølgelig være et kjempeløft, sier hotelldirektør Jan Erik Hannevik i Quality Hotel Vøringsfoss, som tror kaien er på plass om to år.