Haukeland universitetssykehus ba selv om å bli gransket etter at Oddmund Hjartåker kom med sterk kritikk av sykehusledelsen. Bakgrunnen var deres handlemåte i forbindelse med datterens død.

Hjartåker anklaget sykehuset for å legge utilbørlig press på de pårørende for å få dem til å gå med på at respiratoren skulle slås av, slik at Kristina kunne dø.

Kristina Hjartåker var livløs da hun ble gravd frem fra jordmassen etter raset på Hatlestad. Siden var hun tilkoblet pustemaskin til maskinen ble slått av. Hun døde få timer etter frakoblingen, 7. februar i år.

Kristina-saken var en medvirkende årsak til at Haukeland-direktør Anne Kverneland Bogsnes trakk seg fra stillingen i mars.

Oddmund Hjartåker har politianmeldt Haukelands viseadministrerende direktør Stener Kvinnsland etter at han dukket opp hjemme hos familien og forsøkte å overtale dem til å avslutte behandlingen av datteren.

Fana politistasjon etterforsker nå saken, etter at Statsadvokaten i Hordaland to ganger har beordret mer etterforskning av saken.