• Det er veldig viktig for Bergen at Norges nye kommunalminister kommer fra Norges nest største by, sier byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Hun er nærmest overstrømmende når hun skal beskrive kommunalminister Erna Solberg og arbeids— og administrasjonsminister Victor D. Normann.

I Anne-Grethes utvalg

— De sitter begge to i mitt kontaktutvalg for næringsutvikling i Bergen. Jeg kjenner dem godt og vet at de har en helt spesiell kompetanse. Men nå må jeg skifte dem ut.

Av de fire statsrådene fra Hordaland mener Strøm-Erichsen at Erna Solberg er den som vil ha størst positiv betydning for Bergen.

— Hun kjenner storbyenes problemer godt og har sagt at storbyene utenom Oslo skal prioriteres. Så der er forventningene høye. Og Victor Normann har jo en helt spesiell kompetanse på hvilke behov næringslivet på Vestlandet har.

Men også avventende

— Med din begeistring kan vi nesten ha deg mistenkt for å være Høyre-dame?

— Nei, jeg er selvfølgelig avventende, og hadde aller helst sett at Arbeiderpartiet fortsatt hadde regjeringsmakten. Jeg tror den nye regjeringen skal få store problemer med å holde alle løftene sine. Men det betyr ikke at jeg ikke vil gi enkeltpersoner en sjanse, sier Strøm-Erichsen.

Også opposisjonsleder Martin Smith-Sivertsen tror Bergen kommune har godt i vente fra kommunalminister Erna Solberg.

ý Jeg har forventninger om mer penger til Bergen. Dette fordi Høyre hele tiden har sagt at storbyene utenom Oslo må få kompensert for de store utgiftene som følge av storbyrelaterte sosiale problemer.

Ber for fylkeskommunen

Også fylkespolitiker og tidligere fylkesordfører Magnar Lussand (Sp) forventer seg hjelp fra kommunalministeren. Fylkeskommunen har opparbeidet seg et underskudd på 400 millioner kroner etter å ha behandlet for mange pasienter på sykehusene. Et underskudd som nå må betales med blant annet dårligere tilbud til videregående skoler.

— Høyre sa i debatten om statens overtakelse av sykehusene at staten burde forhandle med hvert enkelt fylke separat. Det er tvingende nødvendig for å rette opp det urimelige misforholdet at videregående skoler i dette fylket skal få lide.

Her forventer jeg at kommunalministeren tar initiativ til nye forhandlinger.

— Men Høyre vil jo aller helst legge ned hele fylkeskommunen?

— Jeg registrerer at statsråd Victor Normann mener at man først må evaluere hvordan det går med fylkeskommunen når staten overtar sykehusene, før man bestemmer seg for fylkeskommunens videre skjebne, sier Lussand.

— Det tror jeg er fornuftig.

«ET PLUSS FOR BYEN»: – Erna Solberg kjenner godt til Bergens problemer, og jeg tror byen vår vil tjene på å ha en kommunalminister fra Bergen, sier byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen (bildet).
FOTO: Tor Høvik