— Jeg er forsiktig optimist med helseminister Bent Høie ved roret, men det går fremdeles for sakte, sier Erling Pedersen, leder for Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon.

Venter på rusplan

Onsdag la regjeringen 200 millioner kroner på bordet i forslaget til statsbudsjett for å styrke kommunale tjenester til personer med rus- eller psykiske problemer.

I tillegg kommer satsingen på barn og unge som gir 200 millioner kroner til helsestasjoner og skolehelsetjeneste.

Synlige problemer i Bergen

— All ære til regjeringen for at de tar rus og psykiatri på alvor, men vi må altså vente på den bebudede opptrappingsplanen til neste år, sier Pedersen.

Stengingen av Nygårdsparken i Bergen har synliggjort problemene kommunen har i forhold til rusomsorgen, ifølge Fagrådet.

Langsiktig satsing

Allerede før Stortingsvalget 2013 ble opptrappingsplanen for rusfeltet lansert. Men fremdeles gjenstår det viktigste, selve opptrappingsplanen.

— Vi venter fremdeles på det store løftet som ble lovet i 2013, sier han.

Først neste år legger regjeringen frem rusplanen og en stortingsmelding om primærhelsetjenesten.

— Da forventer vi at regjeringen vil varsle en langsiktig og økt satsing på rusfeltet, sier Pedersen.