— Selv om fri oppstigning fungerer, er redning med miniubåt den foretrukne evakueringsmetoden fra en ubåt i en krisesituasjon, sier kommandør Sverre N. Engeness, sjef for ubåtflotiljen i Kysteskadren.

Norge, Storbritannia og Frankrike samarbeider nå om utvikling av en slik miniubåt. Den skal være operasjonsklar om ca. halvannet år.

I august satt syv russere fast på 190 meters dyp i en miniubåt som hadde viklet seg inn i et japansk fiskegarn. En liknende miniubåt som den som nå er under utvikling, ble fløyet fra England og sørget for å få den russiske ubåten løs.

— Miniubåten vi samarbeider om å utvikle, vil bli stasjonert i Skottland. I en krisesituasjon skal den kunne fraktes verden rundt med fly, sier Engeness.

Når den kommer frem til ulykkesstedet, skal den kunne gå ned og koble seg til ubåten som har problemer. Mannskapet som er fanget i dypet, skal da kunne hentes over i miniubåten.

— Tidsmangel er det største problemet for en ubåt i krise. Derfor vil det fortsatt være nødvendig at mannskapene trener på å mestre fri oppstigning, sier sjefen for ubåtflotiljen.